www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Bommel: Iers ‘nee’ opsteker voor Europa

13-06-2008 • Het Ierse verzet tegen het Verdrag van Lissabon is volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel een geweldige opsteker voor Europa. “Het biedt alle lidstaten de kans om een échte discussie over de toekomst van de EU aan te gaan. Met het Ierse ‘nee’ is het Verdrag van Lissabon zo dood als een pier. Het ratificatieproces dat in Nederland halverwege is, dient nu te stoppen.” Van Bommel reisde op uitnodiging tweemaal naar Ierland om de tegenstanders van het Verdrag een handje te helpen. Het Kamerlid roept de regering op het Ierse ‘nee’ ondubbelzinnig te respecteren.

Volgens Van Bommel hadden de Ieren veel redenen om tegen het verdrag te stemmen. Door de solidariteitsclausule zou de militaire neutraliteit van Ierland onder druk komen te staan. Ook zou een wijziging van het landbouwbeleid als gevolg van het verdrag voor Ierland zeer nadelig zijn. Verder vreesden de Ieren dat het verdrag zou kunnen leiden tot bemoeienis met de lage vennootschapsbelasting in Ierland. “Welke reden men had doet er bij een referendum niet zoveel toe,” stelt Van Bommel. “Er zijn maar twee smaken: ja en nee en de laatste heeft gewonnen. Dat is geweldig voor Ierland maar ook voor Nederland, aangezien onze bevolking een referendum is onthouden.” Van Bommel was initiatiefnemer van een wetsvoorstel dat tot een referendum had kunnen leiden in Nederland. Enkele weken geleden is dat wetsvoorstel verworpen door een Kamermeerderheid van onder meer CDA, VVD en PvdA.

De SP wil dat de regering onmiddellijk het ratificatieproces van het Hervormingsverdrag stilzet en de goedkeuringswet intrekt. Verder meent de partij dat de regering stopzetting van ratificatie door andere landen moet vragen. “Dat is de enige manier om te laten zien dat de Ierse uitspraak wordt gerespecteerd.”

De Tweede Kamer gaat volgende week in vier plaatsen (Groningen, Eindhoven, Apeldoorn en Den Haag) verantwoording afleggen over de Nederlandse goedkeuring van het verdrag. Die debatten kunnen volgens Van Bommel gewoon doorgaan. “Maar ze moeten wel volledig anders worden ingericht. Het moet nu het begin zijn van de discussie welke kant we wél opwillen met de EU. Het grote probleem van de EU is een gebrek aan draagvlak. Dat probleem is veel essentiëler dan de bestuurlijke kwesties.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top