www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kwaliteit verpleeghuizen al tien jaar ondermaats door politieke onwil

03-06-2008 • Tien jaar lang al wijst Agnes Kant op schrijnende situaties in verpleeghuizen en draagt zij oplossingen aan voor de problemen. Onlangs bleek dat de opeenvolgende kabinetten er helaas onvoldoende aan hebben gedaan: de verpleeghuiszorg is nauwelijks verbeterd. Deze week debatteert de Tweede Kamer weer over de verpleeghuizen.

Agnes KantBegin mei concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport dat in 149 Nederlandse verpleeghuizen de geboden zorg nog steeds ondermaats is. Hoe kan dat?
“Het is gewoon politieke onwil, vooral waar het gaat om het ambitieniveau van kabinetten. Jarenlang hoorden ministers de verhalen uit de sector aan, maar deden zij niets. Het zittende kabinet wil nu wel eindelijk iets doen aan de hoge werkdruk, maar komt met te weinig. De ambitie is veel te laag. Er is geld uitgetrokken voor vijf- tot zesduizend extra mensen: dat betekent één extra kracht per 55 werknemers. De SP denkt eerder aan een extra kracht per tien werknemers.
Ook is er sprake van politieke onmacht. Het geld voor die vijf- tot zesduizend extra werknemers is bijvoorbeeld wel vrijgemaakt, maar ligt nog steeds op de plank als gevolg van gesteggel over hoe dit verdeeld moet worden . Terwijl ik zeg: je hebt een enorm urgent probleem, los het op!”

Tien jaar geleden confronteerde je het paarse kabinet van Kok al met de meest schrijnende verhalen uit verpleeghuizen. Is er sindsdien niets veranderd?
“Er is veel te weinig veranderd. Er zijn nog steeds mensen die te laat uit bed worden gehaald, er zijn nog steeds mensen die te weinig douchen. Personeel heeft te weinig tijd om mensen te helpen met eten. Er zijn nog steeds mensen die luiers moeten dragen omdat er geen tijd is om hen op het toilet te helpen en die vervolgens ook nog eens te lang in hun ontlasting zitten. Laat staan dat er tijd is voor een beetje persoonlijke aandacht”

Maar werknemers krijgen wel hoge cijfers voor de zorg die zij leveren.
“Ja, want iedereen ziet dat het niet aan het personeel ligt. Zij verlenen zeer toegewijd zorg.
Zij kunnen er niets aan doen dat er te weinig personeel is in hun sector, waardoor de werkdruk heel hoog is en ze te weinig aandacht kunnen geven aan bewoners. Zij zouden liever ook geen tientallen formulieren invullen en meewerken aan al die bureaucratische onzin die er nu in verpleeghuizen bestaat.”

Wat stelt de SP voor ter verbetering van de verpleeghuiszorg?
“Er moet veel meer personeel komen. Dat kan bijvoorbeeld door vrouwen met een flinke dot levenservaring een opleiding intern in verpleeg- en verzorgingshuizen te geven en te laten instromen. Meer mensen betekent meer lucht voor de huidige werknemers die vervolgens betere zorg kunnen geven met meer nadruk op de menselijke factor. Daarnaast moet het opleidingsniveau omhoog in de verpleeghuiszorg. Na- en bijscholing moet in de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. Artsen zijn verplicht zich voortdurend bij te scholen; het personeel in verpleeghuizen moet die ruimte ook krijgen.
En het moet allemaal veel kleinschaliger. Het beste is om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, maar daarna zouden ze terecht moeten kunnen in kleine buurtverpleeghuizen. Daar zijn ook makkelijk vrijwilligers uit de buurt voor te werven en daar is de zorg menselijk. En in dat soort instellingen hebben jongeren liever een bijbaan dan in een supermarkt.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
top