www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Afdelingen SP gaan in discussie over integratie

20-03-2008 • Woensdag is de concept-integratienota 'Gedeelde Toekomst' beschikbaar gemaakt voor alle leden van de SP. Het stuk gaat in de afdelingen besproken worden en moet leiden tot een nieuwe integratienota van de SP.

Gedeelde ToekomstHet concept is door de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur gemaakt als voorzet voor een interne en externe discussie die voor de zomer wordt afgerond. De afdelingen gaan het stuk bespreken en kunnen kritiek leveren en verbetervoorstellen aandragen. In april zullen de nota en de voorstellen uit de afdelingen worden besproken in regioconferenties.

Gedeelde Toekomst heeft als ondertitel 'Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie'. Het bestaat uit vijf hoofdstukken waarin onderwijs, wonen en werken centraal staan. Het verhaal bouwt voort op de lijn die de SP al ruim 25 jaar consequent kiest. Daarin staan taalbeheersing, eerlijke kansen en actieve deelname aan de samenleving centraal.

Er worden concrete voorstellen gedaan om te komen tot een actief spreidingsbeleid voor scholen en wijken.

Er wordt onder meer gepleit voor aanpassing van onderwijsartikel 23 om een acceptatieplicht af te kunnen dwingen. Scholen moeten gaan werken met dubbele wachtlijsten voor kinderen met en zonder leerachterstand. Buitenlandse financiering van scholen moet verboden worden.

Om wijken beter te mengen moet de overheid een veel sterkere regie nemen dan nu het geval. Witte wijken moeten worden opgebroken door er meer betaalbare woningen beschikbaar te maken. Panden die door huisjesmelkers worden volgestouwd met illegalen, worden onteigend.

Met de verplichte inburgering moet voortaan worden omgegaan als met de leerplicht. De cursussen moeten beter worden afgestemd op het zoeken naar werk.

Enkele nieuwe thema's zijn de rol van de islam, vervreemding van autochtonen in hun eigen wijk en de toestroom van tienduizenden werknemers uit Oost-Europa.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top