www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leraren en leerlingen bundelen krachten tegen falend onderwijsbeleid

12-03-2008 • De SP steunt de leraren en leerlingen die actie gaan voeren voor de kwaliteit van het onderwijs en meer waardering voor de leraar. Op 26 maart om 15.00 organiseren leraren een Manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer. De leerlingen van het Laks hebben zich daarbij aangesloten. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Het is veelzeggend dat leerlingen én leraren samen actie willen voeren voor beter onderwijs.”

De acties zijn gericht tegen het schrale onderwijsbeleid van de regering.
Echte investeringen blijven achterwege, de ophokplicht leidt tot nutteloze lessen en de leraar heeft nauwelijks inspraak. Van Dijk: “Leraren en leerlingen zijn het zat. Het is tijd voor forse investeringen. Dus geen verslechteringen, zoals het plan van Plasterk om de verlofregeling voor oudere leraren af te schaffen (de Bapo-regeling). Daarmee wordt de rekening bij de oudere leraar gelegd, terwijl extra geld buiten de onderwijsbegroting moet worden gevonden.”

Ook het voorstel om schoolmanagers te laten bepalen wat een leraar gaat verdienen, leidt tot protesten. Dat leidt tot willekeur en verdeeldheid in de lerarenkamer. Veel beter is een algemene salarisverhoging en een stevige koppeling tussen opleiding en salaris. Van Dijk: “Een minister met visie zou inzien dat er dit jaar knopen moet worden doorgehakt. De problemen zijn bekend, gelet op Dijsselbloem, de ophokplicht en het lerarentekort. Het wordt tijd voor een trendbreuk.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top