www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Groeistop nertsenhouderij van kracht

17-01-2008 • SP-Kamerlid Van Velzen en PvdA-Kamerlid Waalkens zijn voornemens via een initiatiefwetsvoorstel de nertsenhouderij in Nederland te beëindigen. Om recht te doen aan het voornemen de nertsenhouderij op termijn in zijn geheel te beëindigen, zullen degenen die na 17 januari 2008 een nertsenhouderij hebben overgenomen niet in aanmerking komen voor het overgangsrecht, tenzij de overdracht heeft plaatsgevonden in verband met bijzondere omstandigheden van de overdrager.

Krista van VelzenWanneer er geen sprake is van bijzondere omstandigheden heeft overdracht van een nertsenhouderij na 17 januari 2008 tot gevolg dat de verkrijger na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet in aanmerking zal komen voor de overgangstermijn en de nertsenhouderij moet beëindigen. Het staat nertsenhouders natuurlijk vrij om hun nertsenhouderij eerder te beëindigen of om te zetten in een ander bedrijf

Van Velzen en Waalkens bieden zittende nertsenhouders hierdoor de gelegenheid de door hen reeds gedane investeringen terug te verdienen gedurende de overgangstermijn van 10 jaar, maar laat uitbreiding van nertsenhouderijen na 17 januari 2008 niet toe. Nertsenhouders die er toch voor kiezen om na 17 januari 2008 uit te breiden, komen niet in aanmerking voor de overgangstermijn. Het aantal nertsen is gedurende de overgangstermijn immers gemaximeerd.

Gedurende de overgangstermijn mogen nertsenhouders niet meer nertsen houden dan het aantal dat zij volgens hun vergunning mogen houden. Daarnaast mogen zij niet meer nertsen houden dan het aantal waarvoor zij op 17 januari 2008 huisvestingplaatsen hadden in hun nertsenhouderij. Dit betekent dat nertsenhouders die voor de inwerkingtreding van deze wet meer nertsen houden dan het aantal waarvoor zij een vergunning hebben, dit aantal terug zullen moeten brengen als zij in aanmerking willen komen voor de overgangstermijn. Daarnaast kunnen nertsenhouders die nog zogenaamde ‘vergunningsruimte’ hebben, hier geen gebruik meer van maken en maximaal het aantal nertsen houden waarvoor zij op 17 januari 2008 een huisvestingsplaats hadden.

Voor meer informatie met betrekking tot de overgangstermijn en de voorwaarden verwijzen Waalkens en Van Velzen naar de begeleidende brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer hebben

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

ZATERDAG 26 JULI
COLUMN
VRIJDAG 25 JULI
COLUMN
IN DE MEDIA
Studio SP
top