www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer akkoord met landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

21-12-2007 • Er komt een landelijke meldcode die voorschrijft hoe professionals moeten handelen als zij vermoeden dat ergens huiselijk geweld plaatsvindt. De Tweede Kamer stemde donderdagavond in met een motie daartoe van SP-Kamerlid Krista van Velzen.

Krista van VelzenDe aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld is de laatste jaren toegenomen. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, ieder jaar worden er duizenden gevallen van geweld in de privésfeer geregistreerd. Van dit geweld wordt vaak echter geen melding gemaakt. Slachtoffers durven het bijvoorbeeld niet te zeggen of zijn daartoe niet in staat, zoals kinderen. Beroepskrachten die de signalen van huiselijk geweld opvangen, zoals artsen en leraren, weten niet in alle gevallen waar ze naar toe moeten met hun informatie. Van Velzen: “Het is erg belangrijk dat er een duidelijk richtlijn komt hoe bijvoorbeeld artsen of leraren moeten handelen in bepaalde gevallen, en waar ze naar toe moeten met hun informatie. Een meldcode kan hen daarbij helpen.”

De meldcode is een soort stappenplan voor beroepskrachten. De code biedt houvast voor iedereen die te maken kan krijgen met huiselijk geweld. Lichte vormen kunnen door een beroepskracht zelf worden afgehandeld, maar ernstige vormen moeten gemeld worden, bijvoorbeeld bij een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Het is de bedoeling dat de informatie van de verschillende beroepskrachten samenkomt, zodat instanties weten wat er speelt en er niet langs elkaar heen wordt gewerkt.

Binnenkort wordt het mogelijk een pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis te plaatsen, een afkoelingsperiode waarin pleger en slachtoffer zich kunnen bezinnen. Een belangrijke taak voor het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is vooral ook het snel op gang brengen van de hulpverlening. Het slachtoffer moet geholpen worden, maar ook het bieden van therapie aan de dader kan erg belangrijk zijn. Krista van Velzen: “Hoe eerder de hulpverlening op gang komt, hoe meer men kan doen. Soms zitten mensen in een geweldsspiraal en het is moeilijk daar uit te komen. Kinderen kunnen blijvende schade oplopen, bijvoorbeeld ook psychisch als ze getuige zijn van ouders die geweld tegen elkaar gebruiken. Als je snel ingrijpt, kan grote schade voorkomen worden.”

In Rotterdam heeft men sinds kort een zorgvuldige meldcode die volgens Van Velzen landelijk navolging moet krijgen. “Er zijn al te veel drama’s voorgekomen waarbij bijvoorbeeld kinderen zijn overleden na ernstig geweld. Te vaak hebben we gezien dat signalen niet zijn gemeld, en dat de instanties langs elkaar heen werkten. Een landelijke meldcode kan drama’s voorkomen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top