www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Dreigende blikschade in Senaat

12-12-2007 • De Eerste Kamer werkt in december een overladen programma af. De ergernis van de Kamer richting regering is daarbij merkbaar. Het door de Senaat jagen van voorstellen die nog onvoldoende besproken zijn, schiet menige fractie in het verkeerde keelgat. Tegelijkertijd zijn de regeringsfracties niet bereid om nee aan de regering te verkopen op dit punt. Dus moppert de Kamer zich door de berg wetgeving heen die de regering nog vóór 1 januari afgerond wil hebben. Op een enkel punt dreigt blikschade.

Zo hebben de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Ter Horst van Binnenlandse Zaken grote moeite hun voorstellen voor het invoeren van zogeheten ‘bestuurlijke boetes’ als strafsanctie voor overlast in de openbare orde en lichte verkeersovertredingen, zoals fout parkeren, in de Senaat goedgekeurd te krijgen. SP-fractievoorzitter Kox wees op een eerdere vaststelling van de Eerste Kamer dat er een rommeltje is gemaakt van allerhande strafsancties en dat de nu gepresenteerde voorstellen die rommel alleen nog maar groter maken: ‘Vorig jaar heeft de Eerste Kamer, tegen onze zin, ingestemd met het laten afhandelen van strafsancties door de officier van justitie in plaats van de rechter. Dat vonden wij al een te grote breuk met het beginsel dat rechters over straffen gaan. Nu worden er weer strafsancties ingevoerd waar zelfs de officier van justitie niet aan te pas komt, maar die helemaal afgehandeld worden door de gemeenten. Steeds geldt het argument dat rechters, officieren van justitie en politie overbelast zijn. Maar in plaats van daaraan de conclusie te verbinden dat we meer mensen en middelen moeten inzetten, probeert de regering voortdurend de verantwoordelijkheden te verschuiven. Dat is zinloos.’ Kox hield minister Ter Horst voor dat hij haar opvatting dat de politie zich nu eenmaal niet meer wenst bezig te houden met zaken als overlast, graffiti, hondenpoep en andere ergernisgevende hinder in de openbare ruimte, ernstig betreurde. ‘Als de politie geen zin heeft om ook dit deel van haar werk te doen, moeten we zorgen dat ze zin maakt. En het is de regering die daaraan leiding moet geven – ook door voldoende middelen beschikbaar te stellen. Dan kunnen we weer overal wijkagenten aan de slag zetten, die dit soort werk niet te min, maar juist uiterst zinvol vinden.’ Ook andere fracties hebben grote moeilijkheden met de invoering van meer bestuurlijke boetes. Zeker nu minister ter Horst erkende dat de gemeenten het recht krijgen om bonnen voor fout parkeren te gaan uitschrijven om zo geld te verdienen om andere overlast in de openbare ruimte aan te kunnen pakken. ‘De ene wet gebruiken als financiële motor voor een andere is een novum’, aldus VVD-senator Broekers-Knol. Ook de CDA-fractie lijkt een botsing met de regering op dit punt niet uit de weg te gaan. Of het zover komt zal komende week blijken als de Eerste Kamer voor het laatst dit jaar bijeen komt.

De Eerste Kamer stemt wel in met een voorstel om wanbetaling in de zorgverzekering aan te pakken en een initiatiefvoorstel om ‘banksparen’ voor aflossing van een hypotheekschuld of voor pensioenopbouw aantrekkelijker te maken. SP-senator Reuten had veel kritiek maar toonde zich uiteindelijk bereid het voorstellen van de Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en Blok (VVD) het voordeel van de twijfel te geven.

De Senaat ging ook akkoord met verhoging van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor duurzaam arbeidsongeschikten naar 75 procent. SP-senator Tuur Elzinga hield in zijn maidenspeech minister Donner van Sociale Zaken wel voor dat de verhoging voor velen mooier lijkt dan ie is en dat met name de laagstbetaalde arbeidsongeschikten er per saldo het minste aan over houden. Toch prees hij het voorstel dat naar zijn mening het eerste goede nieuws in de afgelopen 20 jaar is voor mensen in een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat laatste bracht hem meteen in aanvaring met minister Donner, die het beleid van de afgelopen jaren juist prees om zijn effectiviteit. Elzinga herinnerde de minister er fijntjes aan dat er ooit tijden waren dat SP en CDA samen in oppositie waren tegen de paarse regering van PvdA en VVD. ‘Laten we het er dan in ieder geval samen over eens zijn dat in die tijd weinig goeds voor WAO’ers tot stand is gebracht’ aldus Elzinga.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top