www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Meer wanbetalers en onverzekerden na invoering Zorgverzekeringswet

05-12-2007 • Twee jaar na invoering van de Zorgverzekeringswet blijken er in Nederland 241.000 onverzekerden te zijn en 190.000 wanbetalers – iets wat bij invoering van de wet door de SP voorspeld was. Daarnaast lopen er naar schatting ook nog zo’n 100.000 onverzekerde illegalen rond.

Tineke SlagterDe Eerste Kamer behandelde gisteren een wetsvoorstel dat wanbetalers voortaan verbiedt om van verzekering te wisselen. Het voorstel regelt ook dat zorgverzekeraars die met wanbetalers opgescheept blijven, worden gecompenseerd, mits ze voldoende doen om het achterstallige geld toch te innen. Zorgverzekeraars houden echter de mogelijkheid wanbetalers te royeren en zo toe te voegen aan de al grote groep onverzekerden. Niet duidelijk is of en in welke mate dat ook gebeurt. SP-senator Tineke Slagter wil dat minister van Volksgezondheid Klink nagaat waarom zoveel mensen niet betalen en hoe daar iets aan te verbeteren is. Ze wees de minister erop dat invoering van de Zorgverzekeringswet mede oorzaak was van de toename van wanbetalers en onverzekerden. ‘Zo lang de oorzaken niet duidelijk zijn, zal het moeilijk blijven er beleid op te zetten. Gaat het om mensen die niet willen betalen of om mensen die niet kunnen betalen? Wij steunen alle inspanningen om mensen die niet willen betalen ertoe te dwingen dat wel te doen - maar onze zorg gaat uit naar het verder belasten van mensen die wel willen maar niet kunnen.’

De Senaat stemt volgende week over het voorstel van minister Klink.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
Studio SP
top