www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP steunt scholierendemonstratie Museumplein

29-11-2007 • De SP steunt de demonstratie van scholieren tegen de nutteloze lesuren, vrijdag 11.30 op het Museumplein in Amsterdam. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “De leerlingen pleiten voor goed onderwijs met genoeg leraren. Die garantie geeft de regering niet. Volgende week vraag ik de regering om de urennorm van tafel te halen. Samen met leerlingen en leraren kunnen er dan afspraken worden gemaakt over kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

De SP steunt de demonstratie van scholieren tegen de nutteloze lesuren, vrijdag 11.30 op het Museumplein in Amsterdam. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “De leerlingen pleiten voor goed onderwijs met genoeg leraren. Die garantie geeft de regering niet. Dinsdag vraag ik de regering om de urennorm van tafel te halen. Samen met leerlingen en leraren kunnen er dan afspraken worden gemaakt over kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Vooralsnog houdt staatssecretaris Van Bijsterveldt krampachtig vast aan de urennorm, die nu vanwege het lerarentekort een averechtse werking heeft. Er is geen enkele garantie dat de nutteloze lessen tot het verleden behoren. Dat was wél wat het ministerie beweerde in hun persbericht. Van Dijk: “In het debat kon Van Bijsterveldt die uitspraak niet volhouden. Neplessen blijven gewoon bestaan. De regering staart zich blind op de urennorm. Scholieren en leraren snappen dat dit de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt. Het is zeer terecht dat leerlingen gaan demonstreren.”

Van Dijk is van mening dat het probleem een andere oorzaak heeft: “Jarenlang is er bezuinigd op onderwijs. Nu zijn er te weinig leraren en worden onbevoegde krachten voor de klas gezet. Dát is het probleem. De leerplicht is een ophokplicht geworden. Daarom wil ik niet dat scholen nu boetes krijgen opgelegd. Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden, waarbij de kwaliteit centraal staat.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top