www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Niet beslissen? Dan betalen!

21-11-2007 • Overheidsinstanties die niet tijdig beslissen moeten voortaan betalen. Burgers die door trage overheden gedupeerd worden, kunnen een dwangsom vragen en krijgen. Het feit dat de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer unaniem instemde met dit initiatief-wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Wolfsen, is volgens SP-senator Kox heel goed, maar ook een signaal dat er iets niet goed gaat bij allerlei instanties.

Tiny KoxKox prees het wetsvoorstel en herinnerde dat iedereen zich ergert aan het feit dat burgers die één dag te laat zijn, meteen nadelige gevolgen ondervinden terwijl overheden ongestraft laks mogen zijn. ‘Heel goed dat u met dit voorstel doet wat velen al vonden dat er gedaan moest worden’, zei hij tegen de indiener, Tweede Kamerlid Wolfsen (die binnenkort burgemeester van Utrecht wordt). Tegelijk waarschuwde hij ervoor geen wonderen van deze wet te verwachten. ‘Daarvoor is een cultuurverandering bij heel wat instanties nodig, waar nu nog te vaak onvoldoende respect voor de burger is. We moeten naar een cultuur waarin instanties het hun eer te na vinden om niet op tijd te beslissen. Zover zijn we nog lang niet en dit voorstel lost dat probleem ook niet op.’ De SP-senator wees op met name het wangedrag van instanties als UWV en IND. Hij riep de ministers Hirsch Ballin en Ter Horst op nu voortvarend aan het aanpakken van die achterliggende problematiek te gaan werken.

De dwangsom op niet-tijdig beslissen bedraagt 20 euro per dag voor de eerste veertien dagen, 30 euro voor de volgende veertien dagen en 40 euro voor alle dagen daarna. Voorlopig is het aan instanties zelf om te beslissen of ze aan deze regeling meedoen; vanaf 1 januari 2009 wordt de dwangsomregeling verplicht voor alle instanties.

De Eerste Kamer ging dinsdag verder – schoorvoetend – akkoord met het verlengen van de termijn dat ex-TBS’ers aan voorwaarden gebonden kunnen worden. De wet als zodanig was niet omstreden, maar wél de erin opgenomen terugwerkende kracht. Dat botst op nationale en internationale rechtsbeginselen en was reden voor de fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren om uiteindelijk tegen te stemmen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top