www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Geen vrijbrief voor AIVD en MIVD

04-10-2007 • SP, CDA, VVD en GroenLinks geven PvdA-minister Ter Horst geen vrijbrief om personen en organisaties te verplichten informatie te leveren aan de veiligheidsdiensten. Dat werd duidelijk na de behandeling van een wetswijziging op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Tweede Kamer wil beslissen welke organisaties informatie moeten leveren en om welke informatie dat gaat. Volgens SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak is voorkomen dat de informatieverzameling van de diensten niet meer democratisch kan worden gecontroleerd.

De minister wil in de toekomst zélf bepalen wie welke informatie moet leveren aan de AIVD en de MIVD. Onduidelijk is om welke organisaties en om welke informatie het gaat. Van Raak: "De veiligheidsdiensten hebben een belangrijke taak om de vrijheid en de democratie in ons land te verdedigen. Juist in dat licht is het belangrijk dat de persoonlijke vrijheid en privacy van mensen in Nederland wordt gewaarborgd, en dus democratisch controleerbaar is.'

Minister Ter Horst haalde zich de woede op de hals van de Tweede Kamer toen zij suggereerde dat als in Nederland een terroristische aanslag zou worden gepleegd, de Tweede Kamer wél zou instemmen met de wet. Van Raak: 'Opportunisme lijkt juist een reden voor deze wet, die is gemaakt naar aanleiding van de aanslagen in Madrid. We moeten onszelf goed wapenen tegen terrorisme. Maar dat betekent niet dat de overheid een vrijbrief moet krijgen. De Tweede Kamer heeft de minister vandaag laten weten dat dit nooit de bedoeling kan zijn."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top