www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Geef gemeenten mogelijkheid taxibranche te reguleren

04-10-2007 • De SP stelt vandaag in de Tweede Kamer voor om de gemeenten weer bevoegdheden te geven over het taxivervoer. Door de taxiliberalisering zijn de taxi's op het platteland steeds meer verdwenen, terwijl in de grote steden er juist chaos is door een overschot aan taxi's. SP-Kamerlid Emile Roemer: "De mislukking van de liberalisering van de taximarkt is ondertussen algemeen erkend, maar passende maatregelen om weer orde in de chaos te scheppen blijven nog uit. Dat is niet alleen vervelend voor de klant, maar ook voor de welwillende taxibedrijven. Onze voorstellen moeten het kaf van het koren scheiden en het taxivervoer weer aantrekkelijk maken. Dat geldt voor de straattaxi, maar ook voor het contractvervoer." Het CDA heeft aangegeven de SP te steunen in de roep naar méér regulering van de taximarkt.

Emile RoemerVolgens een recent onderzoek van TNS Nipo zijn er naar schatting jaarlijks ruim 600.000 klachten over de taxi's. Het gaat hierbij vooral om het leerlingenvervoer en ziekenvervoer, maar ook over de straattaxi. Roemer: "Door de bezuinigingen bij het aanbesteden van het contractvervoer is de kwaliteit enorm afgenomen. Het Rijk zal hier de regie weer in handen moeten nemen. Bij de straattaxi's ligt dat anders. De problemen verschillen per gemeentes. Het Rijk moet de gemeenten daarom toestaan taxivergunningen in te voeren en kwaliteitseisen te stellen om hun specifieke problemen op te lossen."

De SP heeft daarvoor twee concrete voorstellen:

1. Opzetten taxicentrales
Door taxichauffeurs verplicht in te schrijven bij een centrale kunnen klachten beter behandeld worden en vindt er toezicht plaats op de taxichauffeurs. De aanmoediging voor concernvorming kan gebeuren door landelijk de regel te stellen dat taxi-ondernemingen samen gaan werken. Een andere mogelijkheid is om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de taxibranche. Gemeenten kunnen er dan voor kiezen om een eigen taxicentrale op te zetten of meerdere coöperatieve taxicentrales tot stand te laten komen.

2. Invoeren gemeentelijke taxivergunningen
Zowel de toetreding als uittreding van taxichauffeurs zou verscherpt kunnen worden als er gewerkt wordt met taxivergunningen. Door het aantal vergunningen per gebied vast te stellen, ontstaat er geen overcapaciteit. Dit aantal moet dan uiteraard meegroeien of krimpen met de ontwikkelingen in het taxigebied. Indien de gemeente de taxivergunningen verstrekt, en deze ook alleen aan de gemeente teruggegeven worden, is er een sanctiesysteem voor taxichauffeurs die zich niet gedragen en is doorverkoop van de vergunning onmogelijk. Het werkt dan als een borgsysteem: je krijgt je geld alleen terug bij goed gedrag. Voor deze 'borg' moet natuurlijk wel jaarlijks een rentebedrag aan de taxichauffeur betaald worden. Via controles (die nu toch al steeds meer plaatsvinden omdat het taxi-diploma verplicht is) dient het bezit van de taxivergunningen gehandhaafd te worden.

Roemer: "Met deze voorstellen wordt het taxivervoer weer aantrekkelijk en komt de wens van de klant centraal te staan. Er wordt gereguleerd, maar overregulering wordt voorkomen. Ook is er door deze voorstellen een manier om slecht gedrag van taxichauffeurs te bestraffen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top