www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP lanceert vijf voorstellen tegen graaien door top bedrijven

17-09-2007 • Onder de noemer ‘Grenzen aan het Graaien’ lanceert de SP vijf voorstellen om een einde te maken aan excessieve zelfverrijking in het bedrijfsleven. Topsalarissen moeten worden ondergebracht onder de CAO. De prestatiebeloning voor bestuurders wordt afgeschaft. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de hoogste salarissen. De 30% regeling voor buitenlandse bestuurders wordt begrensd en salarissen boven de Balkenende-norm worden niet langer aftrekbaar.

Al jaren bestaat in Nederland grote verontwaardiging over de almaar stijgende inkomens van zogenoemde ‘topmensen’ in het bedrijfsleven. Anno 2007 kan een topman van Numico 85 miljoen aan bonussen opstrijken. Een topman van TNT met een basissalaris van 900.000 euro (30 keer modaal) vraagt 58.000 werknemers drie jaar lang 0% salarisverhoging te accepteren. De verhoudingen tussen prestatie en beloning zijn compleet zoek. De vrijblijvende Code Tabaksblat en een informatierecht voor ondernemingsraden halen niets uit.

Te veel bedrijven worden slechts gezien als handelswaar. Er wordt te veel naar de korte termijn gekeken en te weinig naar de maatschappelijke betekenis van ondernemingen. Vooral doorgeschoten aandeelhoudersmacht, onnodige belastingvoordelen en gebrek aan zeggenschap van werknemers hebben het graaien mogelijk gemaakt. Van aandeelhouders hoeft men niets te verwachten: driekwart van de aandelen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn in handen van buitenlandse beleggers die kijken naar de waardestijging op korte termijn. Het kabinet schuift haar verantwoordelijkheid, in lijn met het beleid van voorgaande kabinetten, van zich af. Ondanks de harde woorden tijdens de verkiezingscampagne, bijvoorbeeld van Wouter Bos.

De voorstellen van de SP:

1. Prestatiebeloning in de vorm van bonussen, aandelen en opties wordt afgeschaft.
Bestuurders moeten niet worden verleid om op korte termijn de resultaten en de waarde van de aandelen te laten stijgen, ten kosten van de lange termijn belangen van het bedrijf.

2. Er komt een morele koppeling tussen de lonen van de top en de rest van de organisatie. Bijvoorbeeld door alle lonen onder de CAO te brengen.
Werknemers hebben het recht te weten wat gebeurt met het geld dat zij verdienen. De regering werkgevers en werknemers moeten afspraken maken in het najaarsoverleg.

3. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de beloning van de top.
Werknemers zullen een realistisch oog hebben voor de eisen die goede bestuurders aan hun beloning stellen, maar moeten excessen tegen kunnen houden.

4. De 30%-regeling voor buitenlandse bestuurders geldt tot 70.000 euro.
Dankzij deze regeling kunnen buitenlandse werknemers 30% van hun bruto-inkomen belastingvrij krijgen. Aan deze regeling moet een maximum worden gesteld bij een inkomen van 70.000 euro.

5. De kosten voor salarissen boven het salaris van de minister-president zijn niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
Megasalarissen worden nu medegefinancierd door de belastingbetaler. Hoe hoger topsalarissen, hoe minder het bedrijf hoeft te betalen aan vennootschapsbelasting. Daarom voor deze aftrekmogelijkheid een bovengrens.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top