www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Gifgascontainers bedreigend voor werknemers en consument’

17-08-2007 • Organisatie Beter Bed maakte vandaag bekend 1300 matrassen terug te halen omdat deze giftige stoffen bevatten. De containers uit China – waarin de bedden vervoerd werden – waren behandeld met een giftig bestrijdingsmiddel dat ook in de matrassen was getrokken. Beter Bed nam dit besluit naar aanleiding van uitzendingen van het radioprogramma Argos en kamervragen van SP-Kamerlid Remi Poppe. Poppe: “Ik ben blij dat Beter Bed dit doet, maar het is rijkelijk laat. In deze hele zaak heeft het economisch belang weer eens voorop gestaan. Niet enkel bij Beter Bed, maar ook bij het ministerie en de Rotterdamse haven. Ik heb de minister in april al gevraagd om de regelgeving aan te scherpen met betrekking tot het gebruik van gifgas in containers. Tevens hoop ik dat zij Beter Bed er toe gaat bewegen actief de klanten te benaderen die zo'n matras gekocht hebben.”

Afgelopen maart werd in Rotterdam een container onderschept met 728 kindermatrasjes voor Beter Bed. Deze container was behandeld met het giftig gasvormig bestrijdingsmiddel 1,2 dichloorethaan. Onderzoek toonde aan dat dit giftig gas ook in de bedjes zat en niet was te verwijderen. Uit informatie die Poppe deze zomer kreeg bleken nog 14 containers met gelijke lading wel doorgevoerd te zijn naar de afnemer. Poppe stelde begin augustus Kamervragen aan de minister op basis waarvan het radioprogramma Argos op 17 augustus weer een uitzending over dit onderwerp maakte. Na de uitzending besloot Beter Bed de matrassen uit de handel te nemen. Vier maanden nadat ook Beter Bed wist dat zijn uit China geïmporteerde containers met matrassen giftig gas bevatten.

Remi PoppeRemi Poppe onderzoekt al langere tijd de gevaren van containers waarvan de inhoud behandeld is met giftige gassen als 1,2 dichloorethaan, methylbromide, fosforwaterstof en ander giftige gassen. In april stelde hij, mede naar aanleiding van een uitzending van Argos, vragen over het toenemend aantal gifcontainers in Nederland. De containers worden met de giftige gassen behandeld om mogelijk schadelijke insecten uit warme landen te weren. De gassen zijn kankerverwekkend en tasten het centrale zenuwstelsel van de mens aan. Van de 4 miljoen containers die in Nederland binnen komen is 20% met gifgas behandeld, waarvan 250.000 met een hoogrisico concentratie aan gifgas. De controle daarop is slechts steekproefsgewijs. De controle daarop is slechts steekproefsgewijs.

In antwoord op de al in april gestelde vragen van Poppe stelde milieuminster Cramer dat ze bekend was met het feit dat het aantal behandelde containers toenam, maar dat er “geen groter risico dan voorheen” was. Cramer weigerde aanvullende veiligheidsmaatregelen omdat ze bang was dat deze de concurrentieverhoudingen zouden verstoren. Containers zouden kunnen uitwijken naar andere havens. Tevens stelde ze geruststellend dat op grond van de vervoersregeling deze containers voorzien moeten zijn van een gevarensticker. In de praktijk is dat slechts bij 1% van de containers het geval, informatie die notabene op de site van het ministerie van VROM zelf te vinden is. Poppe: “Kortom, havenarbeiders, omwonenden en uiteindelijk ook consumenten lopen grote risico's aangezien verreweg de meeste containers niet ontgast – en zonder waarschuwingstekens – het land in gaan. Uit navraag blijkt dat de reden van het niet plaatsen van de stickers een financiële is. Een container onder gas moet als 'gevaarlijk goed' verscheept worden, waardoor de transportkosten hoger zijn.”

Het SP-Kamerlid zal wanneer de minister geen actie onderneemt een spoeddebat aanvragen. Poppe: “Er zal een wet moeten komen die het verplicht containers te ontgassen voordat ze verder het land of Europa in mogen. Dat is geen probleem, de vorige regering had al een dergelijk wetsvoorstel klaarliggen, maar heeft dit nooit bij de Kamer ingediend omdat de Rotterdamse haven met het oog op concurrentie veel bezwaren had. Een prangend voorbeeld hoe economische belangen voorrang krijgen op die van de volksgezondheid en het milieu.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top