www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Huismelkerij op de kamermarkt harder aanpakken

09-03-2007 • SP-Kamerleden Renske Leijten en Paulus Jansen willen dat minister Vogelaar (wonen, wijken, integratie) actiever optreedt tegen kamerverhuurders die schandelijk hoge huren vragen voor piepkleine, brandgevaarlijke kamers. Aanleiding is de uitzending van Netwerk over de verkiezing van mevrouw Chang uit Utrecht tot huisjesmelker van het jaar, een initiatief van de LSVB en ROOD, jongeren in de SP.

De SP-Kamerleden willen dat de minister gemeenten met veel kamerhuurders stimuleert om een verordening op de kamerverhuur in te stellen. In zo'n verordening kan het verhuren van kamers vergunningplichtig worden. Voldoet een huisbaas niet aan de vergunningvoorwaarden –zoals een redelijke huur en een brandveilig gebouw- dan kan de vergunning worden ingetrokken.

Ook willen Leijten en Jansen dat kamerbewoners gemakkelijker via de huurcommissie huurverlaging kunnen afdwingen als een huisbaas een huur vraagt bóven het wettelijk maximum.

Tenslotte stellen de SP-ers voor dat het herhaaldelijk vragen van huren boven het wettelijk maximum een strafbaar feit wordt. Nu staat er geen enkele financiële sanctie op huisjesmelkerij, anders dan dat de huur verlaagd wordt tot het wettelijk maximum. Een huisjesmelker kan vervolgens zonder risico dezelfde praktijk keer-op-keer herhalen. Als hem of haar een hoge boete of gevangenisstraf boven het hoofd hangt zou huisjesmelken een stuk riskanter worden.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top