www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Ontsporing UWV illustreert noodzaak parlementair onderzoek

28-01-2007 • De ontsporing van het UWV, zoals zichtbaar gemaakt in het vanavond uitgezonden programma Zembla, maakt volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt duidelijk hoezeer een parlementair onderzoek naar de WAO-herkeuringen noodzakelijk is. “De wonderbaarlijke genezingen van het Lourdes van de Lage landen zijn vals. De UWV-leiding voert een onderdrukkend beleid om de verzekeringsartsen te dwingen het wanbeleid van minister De Geus uit te voeren. En de resultaten van dat beleid blijven ronduit bedroevend.”

In 2006 komt een grote groep verzekeringsartsen in verzet tegen de UWV-leiding. Die zou geen realistische afspraken met minister De Geus hebben gemaakt over de herbeoordeling van WAO-ers. Volgens de artsen werd management gevoerd op basis van wantrouwen. Ze voelden zich tot robotten gemaakt die lopende band werk moesten doen. Het vak van de verzekeringsarts werd uitgehold. De artsen stonden op het punt om te gaan staken, maar in plaats van te luisteren, ontsloeg de UWV-leiding de inspirator van het protest, verzekeringsarts Peter Teunissen. SP-woordvoerder Sociale Zaken Paul Ulenbelt wil van minister De Geus opheldering over het ontslag en de achtergronden ervan.

“Het wordt steeds duidelijker dat deze herkeuringen niet leiden tot werk, maar tot verlaging of verlies van inkomen. Werkgevers, verzekeringsartsen en arbeidskundigen zeggen dat mensen die alsnog arbeidsgeschikt worden verklaard, vaak veel beperkingen hebben en zich niet staande kunnen houden in een normale arbeidssituatie. Het blijkt dat de huidige keuringseisen volstrekt theoretisch zijn en niets te maken hebben met wat mensen nog echt kunnen. Ze zijn zo extreem streng geworden dat mensen arbeidsgeschikt worden verklaard, terwijl ze zoveel beperkingen hebben dat ze echt niet kunnen werken. Deze onbillijke keuringseisen moeten worden afgeschaft. Mensen die al herbeoordeeld zijn moeten de mogelijkheid krijgen om een nieuwe beoordeling aan te vragen, tegen billijke keuringseisen, in plaats van de huidige te strenge en onrechtvaardige eisen.”

Uit een inventarisatie van Ulenbelt blijkt dat negen rechtbanken in 2006 de herkeuringseisen voor arbeidsongeschikten deels in strijd met de wet hebben verklaard. Een rechtbank verklaarde het zelfs in strijd met artikel 1 van de Grondwet. De SP pleit al langer voor een parlementair onderzoek naar de herkeuringen. Ulenbelt: “Tienduizenden mensen met beperkingen of chronische ziekten zijn in grote problemen gebracht. Artsen werden gedwongen op onverantwoorde wijze te werk te gaan. Alles onder het motto ‘werk boven inkomen’. Maar slechts 5% vindt vast werk. De werkgevers zitten helemaal niet op deze mensen te wachten. De regels en de uitvoering pakken voor heel veel mensen volstrekt onrechtvaardig uit. Deze zaak moet het parlement echt onder de loep nemen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top