www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kabinet onderzoekt op verzoek SP weigering zelfstandigen door verzekeraars

28-06-2006 • Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) gaat op aandringen van de SP onderzoek doen naar het probleem dat veel zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen krijgen. Ook worden de problemen van vrouwen bij zwangerschapsverzekeringen en kinderopvang betrokken in het onderzoek, dat klaar moet zijn voor de Kerst. Bovendien bekijkt ze of een SP-voorstel haalbaar is om gemeentelijke belastingen te bundelen in één aanslag.

SP-senator Ronald van Raak heeft minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in de Eerste Kamer enkele punten uit Hart voor de zaak voorgelegd, de notie van Tweede-Kamerlid Arda Gerkens over kleine ondernemers. De SP maakte melding van problemen die zelfstandigen hebben bij het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Om ook kleine ondernemers de mogelijkheid te geven zich te verzekeren bepleitte de SP een standaard pakketpolis met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

Tevens stelde de SP in het rapport dat gemeentelijke belastingen gebundeld moeten worden in één aanslag. De staatssecretaris heeft nu toegezegd na te gaan of dit mogelijk is. Ook bekijkt ze of, zolang schuldsanering niet is geregeld, deurwaardersmaatregelen voorkomen kunnen worden en of bij de berekening voor tijdelijke bijstand de waarde van onroerende goederen niet langer bij het eigen vermogen worden opgeteld. Antwoord op deze vragen volgt binnen enkele weken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top