www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Ministeries accepteren onafhankelijkheid onderzoekers

29-03-2006 • De ministeries zullen voortaan de academische vrijheid accepteren van wetenschappers die in hun opdracht onderzoek doen, door een verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid te ondertekenen. Dit zegde minister Van der Hoeven van Onderwijs en Wetenschappen gisteravond toe in de Eerste Kamer, in reactie op vragen van SP-senator Ronald van Raak. Het lijkt voor de hand te liggen dat bestuurders en politici recht doen aan de eisen van goed en onafhankelijk onderzoek, maar dat is in de praktijk lang niet altijd het geval.

Dit bleek uit 'Wetenschap op bestelling', een onderzoek dat de minister op aandringen van de SP liet uitvoeren door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers.

Door het achterblijven van reguliere financiering worden universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen steeds meer afhankelijk van onderzoek in opdracht. De KNAW stelt dat ontsporingen optreden: 'de opzet van onderzoek, de gegevensverzameling en de interpretatie worden soms aangepast om een voor de opdrachtgever gunstige uitkomst te verkrijgen en de publicatie van die uitkomst wordt soms verhinderd, vertraagd of aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.'

De KNAW benadrukt dat deze problemen zich niet alleen voordoen bij commerciële opdrachtgevers. Ook ministeries zetten druk op wetenschappers om voor hen gunstige uitkomsten te krijgen of publicatie van ongunstige uitkomsten te voorkomen.

Soms worden wetenschappers ook door universiteitsbesturen onder druk gezet om commercieel interessante opdrachten te aanvaarden. De minister gaat er daarom op toezien dat universiteitsbesturen de gedragscode voor goed en onafhankelijk onderzoek van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) implementeren. Maar dit is volgens Van Raak nog maar een begin: 'Gedragscodes zijn zeer algemeen en zonder sancties. Of wetenschappers wel of niet vrij zijn in de opzet van het onderzoek, publicatie van de gegevens en het trekken van conclusies hangt af van de contracten die opdrachtgevers en onderzoekers sluiten. De minister beloofde met de KNAW te overleggen hoe universiteiten kunnen verzekeren dat de goede voornemens van de academische gedragscodes ook worden gerespecteerd in de onderzoekscontracten. Pas dan zal blijken hoe serieus ministeries en universiteitsbestuurders de waarden van goed en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek nemen.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top