www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Manifestatie: Breken met Bush - niet meer doden

12-03-2006 • In de politieke discussies over Nederlandse missies in Afghanistan en Irak wordt systematisch voorbijgegaan aan het feit dat in een oorlog doden vallen, mensen worden verminkt en woningen worden vernietigd. In de meeste media wordt wel aandacht besteed aan de ruim 3.000 gesneuvelde westerse militairen en gedode westerlingen en de misstanden in Abu Graib en op Guantánamo Bay. Maar over de vele tienduizenden doden aan Iraakse en Afghaanse zijde (veelal gewone, ongewapende burgers) krijgen we nauwelijks iets te horen. Op 18 maart vindt in Amsterdam een manifestatie plaats waar Nederland wordt opgeroepen te breken met de politiek van het huidige Amerikaanse bewind.

Stop de bezetting van Irak
Drie jaar na de aanval op Irak vraagt het Platform tegen de Nieuwe Oorlog aandacht voor de burgerslachtoffers. De bevolking van Irak en Afghanistan lijdt onder de westerse strijd tegen het terrorisme, de westerse afkeer van bepaalde regiems, de westerse economische politiek en de westerse bezetting.

Troepen uit Afghanistan
De militaire vakbonden en veel ouders maken zich zorgen over de grote risico’s die de Nederlandse militairen in Afghanistan zullen lopen. Het gewapend verzet in Zuid- Afghanistan, maar ook in het rustig gewaande noorden, neemt toe. Dat gebeurt vooral in reactie op het westerse optreden, in Afghanistan zelf, maar ook op de bezetting van Irak en van Palestina. Rust en wederopbouw in Afghanistan, Irak en elders is alleen mogelijk wanneer de bezetting van islamitische landen beëindigd wordt. De uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan draagt niet bij aan de vrede.

Geen oorlog tegen Iran
Ondertussen lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap verklaren geen bewijs te hebben van een Iraans kernwapenprogramma, maar de VS bereiden met steun van de EU een aanvalsoorlog voor. Verwijzend naar deze dreiging dringen conservatieve krachten in Iran de democratiseringsbeweging in een hoek. Oorlog brengt geen democratie in Iran. Ook om de verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan is oorlogsdreiging niet het juiste instrument. De voortgaande ontwikkeling van kernwapens in de westerse wereld (met name Israël, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten) laat zien dat de regeringen van de westerse landen met twee maten meten.

De SP zal 18 maart aanwezig zijn bij de manifestatie op het Museumplein in Amsterdam en onderschrijft de oproepen die daar worden gedaan: Nederlandse troepen uit Afghanistan, stop de bezetting van Irak en geen oorlog tegen Iran. De bijeenkomst begint om 13.00 uur met sprekers en muziek. Om 14.00 uur vertrekt daar een demonstratieve optocht en om 15.30 uur volgt een herdenking van de slachtoffers in Afghanistan en Irak, wederom op het Museumplein.

Stop de oorlogOrganisatie: Platform tegen de “Nieuwe Oorlog”
Uw steun is ook welkom op giro 9474165
t.n.v. Platform tegen de Nieuwe Oorlog te Utrecht

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
COLUMN
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
top