www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Tienduizenden demonstreren tegen Bolkestein’s dienstenrichtlijn

14-02-2006 • Voor het gebouw van het Europese Parlement in Straatburg betogen vele tienduizenden werknemers tegen de zogeheten dienstenrichtlijn van voormalig EU-commissaris Bolkestein. Onder hen bevindt zich ook een delegatie SP’ers, onder wie Tweede-Kamerlid Harry van Bommel en Europarlementariërs Erik Meijer en Kartika Liotard. Het aantal demonstranten lijkt alle verwachtingen te overtreffen.

De kop van de betoging met meer dan 40.000 demonstranten
De kop van de betoging met meer dan 40.000 demonstranten

Behalve de SP’ers zijn uit Nederland ook honderden FNV'ers aanwezig. Het EU-plan moet het voor dienstverleners gemakkelijker maken om in een ander land van de Europese Unie aan het werk te gaan. Aannemers of havenarbeiders uit Polen of Roemenië zouden bijvoorbeeld in Nederland moeten kunnen werken, maar dan zouden voor hen de Poolse of Roemeense arbeidsomstandigheden, regels en beloningen gelden. Daar is door Nederlandse werknemers niet tegenop te concurreren, aangezien de Roemeense lonen soms wel 80% lager zijn dan de Nederlandse. De Nederlandse en Europese arbeidsmarkt dreigt door de dienstrichtlijn een jungle te worden. Het compromis dat de christendemocraten en sociaaldemocraten vorige week bereikten om negatieve effecten wat af te zwakken, biedt slechts cosmetische lapmiddelen.


Een deel van de SP-delegatie

Vooral de rechtse partijen in Europa en dus ook de Nederlandse regeringspartijen dringen aan op het verder liberaliseren van de Europese arbeidsmarkt, omdat het hen een motief geeft om de lonen in het Westen fors te drukken en te snijden in sociale voorzieningen en pensioenen. Ook kunnen ze voortdurend blijven pleiten voor lagere belastingen en verdere ontmanteling van publieke voorzieningen, omdat landen door de richtlijn worden gedwongen te concurreren op loonkosten en belastingklimaat. Het is een voorstel geheel in de geest van de verworpen Europese grondwet. De demonstranten hebben niets tegen ruimere mogelijkheden om elders in Europa te werken, maar eisen vooral gelijk loon voor gelijk werk en dus eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en voor kleine ondernemers.

FNV'ers

Polen


Update 18.30 uur: Verslag van Hans van Heijningen, algemeen secretaris van de SP

Vandaag is het Valentijnsdag, een feestelijke dag, een dag van liefde. De heilige Valentijn staat symbool voor de liefde, en staat daarmee haaks op de richtlijn van Bolkestein waar wij vandaag tegen demonstreren. Want Bolkstein’s voorstellen brengen ons een minder sociaal en minder rechtvaardig Europa. Aldus de spreker namens de Spaanse vakbonden op de afsluitende manifestatie tegen de dienstenrichtijn die vandaag in Straatsburg gehouden werd.

Tienduizenden werknemers uit een groot aantal Europese landen gaven vandaag gehoor aan een oproep van hun vakbonden om te demonstreren tegen de liberalisering van de dienstenmarkt die de Europese Commissie wil doorvoeren. Polen en Nederlanders, Belgen en Portugezen, Slovenen en Duitsers liepen zij aan zij door de straten van de stad waar het Europese Parlement een week per maand vergadert. Meer mannen dan vrouwen, de meeste tussen de dertig en zestig, meer arbeiders dan kantoorpersoneel. Niek Stam en de havenwerkers spelen een thuiswedstrijd. Zij hebben de afgelopen maanden laten zien dat je iets kunt bereiken wanneer je er met zijn allen voor gaat en bereid bent voor de goede zaak te vechten. De havenrichtlijn, een broertje van de dienstenrichtlijn, is voorlopig dood.

FNV-leden uit Alkmaar zijn afgelopen nacht om één uur per bus naar Straatsburg vertrokken en hopen vannacht om één uur weer thuis te zijn. Ze zijn vierentwintig uur onderweg om een paar uur te demonstreren en nemen daar ook nog een snipperdag voor op. Volgens Martin Siecker, die bij de FNV werkt, heeft de vakbond er weinig aan hoeven te doen om zo'n 750 leden mee naar Straatsburg te krijgen. “Mensen zijn zich ervan bewust dat het uit elkaar spelen van werknemers binnen Europa niet in hun belang is. Sterker nog, ook de werkgevers in Nederland zien daar niet veel in. In de SER waren vakbonden en werkgeversorganisaties het erover eens dat zo'n vorm van concurrentie ons land niet verder helpt.” En de Nederlandse regering, die minister Brinkhorst? Martin slaakt een diepe zucht. “Moeilijk,” zegt hij.

Hilde Boomzaaier uit Veenendaal is vandaag ook van de partij. “Ik werk als hovenier en krijg steeds meer te maken met Polen die bij ons komen werken en niet volgens de CAO betaald worden. Daar moet een eind aan komen.” De Polen die vandaag in Straatsburg aanwezig zijn, zijn het daar helemaal mee eens. Tegen Harry van Bommel en mij maken zij grapjes over het feit dat Bolkestein een Nederlander is. Om hun afkeuring van de dienstenrichtlijn over te brengen, steken zij hun duim omlaag.
Onder de demonstranten worden petjes, hesjes en buttons geruild. Een van de FNV'ers die in het Nederlands aangesproken wordt, blijkt een Duitser uit Sachsen te zijn. “Solidariteit,” zegt hij wanneer naar zijn FNV-petje gewezen wordt. “Ik zit al tijden zonder werk en loop vandaag met de vakbond mee omdat er een eind moet komen aan de asociale politiek van de Europese Unie.”

Eerder die ochtend heeft de fractie van Verenigd Links – waarvan ook de SP deel uitmaakt – een ontmoeting met John Monks van de European Trade Union Confederation (ETUC). Dat is niet alledaags omdat de vakbondsleider normaal gesproken liever op bezoek gaat bij de vertegenwoordigers van de sociaal-democratische partijen dan bij de linkse fractie. Dat Monks vandaag de moeite neemt om in gesprek te gaan met de parlementariërs van Verenigd Links, is volgens insiders een blijk van waardering voor het feit dat zij zich de afgelopen twee jaar consequent verzet hebben tegen de dienstenrichtlijn van Bolkestein. Dat verzet – het afgelopen weekend werd er nog massaal gedemonstreerd in Berlijn en Straatsburg – heeft ertoe geleid dat er enkele dagen geleden een akkoord gesloten is tussen conservatieven en sociaal-democraten die de hardste kantjes van de dienstenrichtlijn af lijkt te halen. In plaats van een volledig vrije markt voor diensten te scheppen waardoor werknemers in de verschillende landen elkaar richting rioolputje zouden beconcurreren (plan Bolkestein), zouden regeringen in het nieuwe voorstel wel bepaalde regels mogen stellen met betrekking tot milieu en sociaal beleid. Deskundigen onderstrepen echter dat het nieuwe compromisvoorstel op wezenlijke punten niet helder is en aanleiding zal geven tot eindeloze juristerij en procedures bij het Hof van Justitie.

Is het glas half vol of half leeg? “Half vol,” zegt vakbondsvoorman Monks. “We hebben bijna negentig procent van onze eisen binnengehaald. Zoiets is me nog bijna nooit in het leven overkomen.”
“Half leeg,” zeggen de Verenigd Links-parlementariërs. “Wees maar gerust, is wel de meest verkeerde boodschap die je nu af kunt geven.” SP-europarlementslid Kartika Liotard noemt het compromisvoorstel “laf”. Doorgaan met protesten tot de dienstenrichtlijn geheel van tafel is, daar moeten we naar toe. “Het Hof van Justitie” is niet de geëigende institutie om werknemersbelangen te behartigen, valt de Zweed Sjöstedt, die eind mei op het congres “De SP & de wereld” aanwezig was, haar bij. Sara Wagenknecht van de Duitse PDS betoogt dat de Bolksteinrichtlijn al lang ingevoerd zou zijn als de vakbondsdemonstraties niet plaatsgevonden hadden. “Doorbijten in plaats van opgeven en voortijdig de overwinningsvlag uitsteken,” is de boodschap waarmee John Monks de zaal verlaat op weg naar de demonstratie.

Hier is de SP

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
top