www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Asbestsucces Van Geel is slechts schone schijn

20-12-2005 • SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen is zeer verbaasd over de jubeltoon van staatssecretaris Van Geel over zijn onderhandelingen met asbestbedrijf Eternit. Het resultaat is volgens haar ronduit teleurstellend. Van Velzen: “De SP heeft met grote steun van de Kamer gepleit voor het verhalen van de saneringskosten van asbest-vervuiling op het bedrijf, maar dit onderwerp blijkt slechts zijdelings aan de orde te zijn geweest. Eigenlijk komt Van Geel met lege handen terug.”

Krista van VelzenWaar Van Geel wel mee terug komt is een toezegging dat toekomstige slachtoffers van asbest in het milieu een financiële compensatie van het bedrijf krijgen. Van Velzen: “In de praktijk verliest Eternit nu al elke rechtszaak die asbestslachtoffers aanspannen. Het is zeker winst als Eternit meteen tot uitkering van een compensatie over gaat, mits dit een volledige schadevergoeding is. In de tussentijd zou de overheid deze slachtoffers een voorschot moeten geven op deze compensatie, zoals dat nu ook al gebeurd voor mensen die in de asbestfabriek hebben gewerkt.”

Tot nu toe weigert Van Geel daar echter werk van te maken. Dinsdagavond stemt de Kamer over een motie van de SP waarin wordt gevraagd de voorschotregeling uit te breiden. Paden met asbest zullen gesaneerd worden. Van Geel beperkt dit echter tot Harderwijk en het Hof van Twente, terwijl ook in de gemeente Berkelland veel asbestvervuiling in de bodem is geconstateerd. Uit een onderzoek dat recent werd gepubliceerd blijkt juist dat er een direct verband is tussen het voorkomen van asbest in het milieu en het ontstaan van asbest gerelateerde ziektes. Van Velzen: ‘De staatssecretaris schoffeert de bewoners van Berkelland en andere gemeentes die te kampen hebben met asbestvervuiling’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top