www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De Wit: "Compensatie energielasten is goed, maar vergeet de armoede niet"

06-12-2005 • Terwijl de compensatie van de stijgende energieprijzen alle aandacht krijgt, benadrukt SP-Kamerlid Jan de Wit dat er een ander probleem is dat veel te weinig in de belangstelling staat: de stijgende armoede in Nederland. “Natuurlijk moet de beloofde compensatie voor de stijgende energielasten er komen, maar laten we alsjeblieft wat meer aandacht geven aan de structurele armoede.” Vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister de Geus over de inkomens in 2006.

Jan de WitDe Wit eist een armoedetoeslag voor de mensen die het meest in de knel zitten, structurele maatregelen om de groei van de armoede te stuiten en steun voor de voedselbanken die helaas steeds harder nodig blijken te zijn. De Wit: “De koopkrachtcijfers van volgend jaar zijn een lachertje. Een alleenstaande op het sociaal minimum gaat er nog geen anderhalve euro per maand extra op vooruit. Daartegenover krijgt iedereen wel te maken met stijgende energiekosten en een lagere zorgtoeslag. Volgend jaar stijgen de energielasten gemiddeld met 135 euro, de voorstellen om dit te compenseren worden uiteraard door de SP gesteund. Maar daar moeten we ons niet blind op staren. Het kabinet kan niet negeren dat de mensen met de laagste inkomens de laatste jaren het meeste de pijn hebben gevoeld van een kwakkelende economie en een kil regeringsbeleid. Wij willen een armoedetoeslag in het leven te roepen: nog dit jaar 100 euro voor alleenstaanden en 200 voor gezinnen. Maar buiten de eenmalige armoedetoeslag zijn vooral structurele inkomensmaatregelen nodig. Het gaat dan om verhoging van het minimumloon met 2 procent, boven het herstel van de koppeling. Ook willen wij de invoering van een terugtaks, een inkomensafhankelijke arbeidskorting die het lonender maakt om te werken.”

Ook op lokaal niveau zijn nog bergen werk te verzetten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor Bijzondere Bijstand. Echter, het budget dat zij ontvangen van de overheid is de laatste jaren sterk gedaald. Na langdurige versobering van de budgetten voor bijzondere bijstand moet het kabinet over de brug komen met meer geld. Ook zouden gemeenten weer de mogelijkheid moeten hebben om ‘categoriaal beleid’ te kunnen voeren, dus gericht op hele groepen. Nu mogen ze alleen op individuele basis bijstand verlenen.

Dat voedselbanken nodig zijn is dieptriest, een schandvlek op onze moderne samenleving. Echter, zolang de overheid het laat afweten en ze nog niet overbodig zijn, dienen gemeenten meer financiële mogelijkheden te krijgen om de bewonderenswaardige vrijwilligers van de voedselbanken publiek te ondersteunen. Zowel financieel als logistiek. Ondertussen moeten we alles op alles zetten deze initiatieven binnen afzienbare periode volledig overbodig te maken.

De voorstellen van de SP op een rijtje:

- Armoedetoeslag
- Verhogen minimumloon boven herstel koppeling
- Publieke ondersteuning voedselbanken
- Verhogen budget Bijzondere Bijstand
- Herinvoeren Categoriale Bijstand
- Terugtaks om werk te laten lonen
- Compensatie stijgende energielasten

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top