www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Zoetjes in miljoenennota kunnen bittere kern niet verhullen

20-09-2005 • De miljoenennota van de regering biedt vooral ‘zoet’ voor hen die het al goed hebben, concludeert SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen. “In euro’s gaan mensen met 2 keer modaal er 20 keer meer op vooruit dan een alleenstaande met minimumloon. En iemand met twee keer modaal krijgt 14 keer meer dan iemand met modaal. Aan armoedebestrijding wordt niets gedaan en de publieke voorzieningen moeten genoegen nemen met kruimels. Terwijl vrolijk wordt verkondigd dat de goede tijden weer aanbreken, geeft deze miljoenennota voor de meeste mensen geen enkele aanleiding tot optimisme en vertrouwen.”

Jan MarijnissenHet zogenaamde ‘zoet’ gaat dus vooral naar de hogere inkomens, de meerderheid van de bevolking gaat er in die bekende ‘koopkrachtplaatjes’ tussen de 0 en 1% op vooruit. Marijnissen: “Met zulke zoetjes kan het kabinet de bittere kern niet verhullen. Dat is bij lange na niet genoeg om het verlies van de afgelopen jaren te compenseren. Laat staan dat het enige zekerheid biedt voor al die mensen die met angst en vrezen het nieuwe ziektekostenstelsel tegemoet zien.”

“Aan armoedebestrijding wordt helaas weer niets gedaan, daar houdt het kabinet zich Oost-Indisch doof en blind voor. Balkenende zegt zich – naast de middeninkomens met kinderen – vooral in te zetten op koopkrachtondersteuning van de zogeheten kwetsbare groepen. Waarom gaan dan juist zij er in koopkracht zo weinig op vooruit?”

Het kabinet laat ook op tal van andere terreinen grote problemen liggen. Publieke voorzieningen als onderwijs en ouderenzorg hebben de laatste jaren op een hongerrantsoen gestaan en krijgen nu wat kruimels toegeworpen. Ook hier komt Balkenende dus niet met het beloofde ‘zoet’ maar slechts met de spreekwoordelijke zoete broodjes. Het economisch perspectief dat geboden wordt is veel te mager en het kabinet straalt geen enkele bezieling uit.

Uit het ‘koopkrachtplaatje’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat onder de alternatieve begroting van de SP álle groepen erop vooruit gaan ten opzichte van 2005 én vrijwel alle groepen ten opzichte van het kabinet. Volgens de doorrekening van het CPB blijkt dat vooral de mensen met een lager inkomen meer gebaat zijn bij de voorstellen van de SP, dan bij die van de regering. De SP-plannen zouden leiden tot een economische groei van 2,5% en een lagere werkloosheid. Marijnissen: “De SP heeft in haar tegenbegroting dezelfde marges en begrotingstekort aangehouden als het kabinet, maar komt op meer koopkracht en ook betere resultaten voor de lange termijn. Je kunt je afvragen waarom het ons wel lukt en hen niet.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top