www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Meer eisen aan scholen, dan ook meer middelen

04-08-2005 • De overheid legt steeds meer maatschappelijke taken bij scholen: tegengaan van radicalisering, bevorderen van integratie, begeleiden van probleemleerlingen en het overbrengen van waarden en normen. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat scholen niet goed zijn toegerust voor die extra taken. De SP wil dat scholen niet alleen eisen op hun bordje krijgen, maar ook de middelen om de hoge verwachtingen waar te kunnen maken.

Het kabinet moet kiezen voor schaalverkleining in het onderwijs, een betere ondersteuning van de leraren en een bijbehorende betere financiering. Het geven van onderwijs is de hoofdtaak van scholen, maar de opvoedkundige en maatschappelijke rol wordt steeds groter. De maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat scholen meer neventaken op zich nemen. De overheid moet scholen van afdoende middelen voorzien.

De laatste decennia zijn veel scholen veranderd in mega-instellingen. Er zijn steeds meer leerfabrieken ontstaan waarin leerlingen anonieme afnemers van ‘het product onderwijs’ zijn geworden. Van binding tussen leerlingen en onderwijzers is steeds minder sprake, de sociale controle is vaak vernauwd tot veiligheidsbeleid: gesprekken hebben op veel instellingen plaatsgemaakt voor camerabewaking. In het lespakket is steeds minder aandacht voor de maatschappelijke vorming en de persoonlijke ontwikkeling.

Het is de hoogste tijd dat de Haagse politiek het dogma van grootschaligheid loslaat. Het uitvoeren van de maatschappelijke taak en het bevorderen van wederzijds respect en de betrokkenheid bij een school kunnen alleen wanneer de menselijke maat het uitgangspunt is. Een school moet zo veel als mogelijk worden ingebed in een wijk en samenwerken met de kinderopvang, sportverenigingen, buurthuizen en ondernemingen in de buurt. De school moet de kans krijgen een centrale plek in te nemen in de sociale omgeving.

Veertien procent van de leraren staat op het punt ten prooi te vallen aan een ‘burn out’. Het kabinet maakt het de leraren nog moeilijker door te bezuinigen op ID-banen. Vele duizenden conciërges zullen namelijk ontslagen worden, waardoor de leraren ook hun taken over moeten nemen. De SP is van mening dat ‘de conciërge’ een reguliere functie in het onderwijs is en dat het kabinet de scholen dan ook het geld moet geven om een conciërge aan te stellen.

De SP heeft eerder voorgesteld scholen de mogelijkheid te geven ouders te verplichten deel te nemen aan de ouderavonden. Er moeten meer leerplichtambtenaren komen, die in plaats van een briefje te schrijven, bij ouders langs kunnen gaan voor een gesprek. Ook heeft de SP het landelijk invoeren van mentorprojecten in het VMBO bepleit, waarbij mentoren uit de eigen sociale groep - vaak studenten of jonge ondernemers - scholieren begeleiden die dreigen te ontsporen.

Het wordt hoog tijd dat tot het kabinet doordringt dat de grote verantwoordelijkheid van scholen vraagt om adequate financiering. De SP zal dit najaar bij de begrotingsbehandeling veel aandacht besteden aan het toerusten van scholen voor alle oude en nieuwe taken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
Studio SP
top