www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP brengt gevaren ammoniaktransport in kaart

02-08-2005 • Het is inmiddels twee jaar gelden dat dankzij succesvolle acties tegen de chloortrein Akzo Nobel een einde moest maken aan haar transporten over het spoor. Krista van Velzen vindt dat het nu tijd is om de actie tegen ammoniaktransporten nieuw leven in te blazen. Om dat effectief aan te pakken is het belangrijk om alle gemeenten waardoor ammoniak vervoerd wordt bewust te maken van de mogelijke gevaren van ammoniak en de verschillende verantwoordelijkheden die erbij komen kijken.

Krista van VelzenVan Velzen vermoedt dat gemeenten slecht tot niet op de hoogte zijn van de tijdstippen en regelmaat waarmee ammoniaktreinen door hun gebied rijden. Ook denkt zij dat er onvoldoende geoefend is om bij een eventueel ongeval adequaat handelend op te kunnen treden. Tevens zijn bewoners amper op de hoogte van de transporten, zo bleek uit steekproeven van het Comité 'Rood sein voor de ammoniaktrein' op verschillende stations in Nederland.

Van Velzen heeft enquêtes uitgezet bij gemeenten die aan het tracé van de ammoniaktreinen liggen. Behalve vragen over de transporten worden ook vragen gesteld over de rampenplannen en het gemeentelijk standpunt ten aanzien van ammoniaktransport door bebouwd gebied. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden ze gepubliceerd en aangeboden aan staatssecretaris Van Geel en minister Peijs.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top