www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nog steeds gebrek aan geld voor noodhulp Niger

25-07-2005 • SP-Kamerlid Harry van Bommel stelde dit weekeinde voor om een deel van het hulpgeld dat is ingezameld na de Tsunami-ramp aan te wenden voor noodhulp voor Niger. Voor miljoenen mensen dreigt daar een hongerdood als gevolg van natuurrampen. De samenwerkende hulporganisaties wezen het voorstel af omdat geldgebrek voor Niger niet het probleem zou zijn. Daar denkt de Verenigde Naties echter anders over en daarom handhaaft de SP het voorstel omdat de hoogste nood te lenigen met hulpgelden die momenteel ongebruikt op de planken liggen.

De noodsituatie in Niger is het gevolg van droogte en een sprinkhanenplaag en niet van wanbeleid en corruptie. Integendeel, in Niger is sprake van een relatief stabiele democratie. De SP stelt voor dat van de vele tientallen miljoenen euro’s die zijn bestemd voor Tsunami-slachtoffers, tien miljoen wordt gebruikt voor onmiddellijke noodhulp voor de bevolking van Niger. Dit bedrag kan in de komende jaren weer gewoon aangevuld worden met onder andere rente-inkomsten van het overige Tsunami-geld, zodat de Aziatische slachtoffers geen geld hoeven mis te lopen.

De SP is met dit idee gekomen omdat uit een tussenrapportage van de samenwerkende hulporganisaties bleek dat nog veel hulpgeld niet gebruikt wordt voor de Tsunami-slachtoffers. Dit geld ligt ongebruikt op de plank terwijl op dit moment miljoenen mensen met de dood worden bedreigd in Niger. Daarmee is niet gezegd dat de SP de slachtoffers van de ramp in Azië is vergeten, maar dat het geld momenteel effectiever ingezet kan worden in Niger. Met dit geld kunnen immers op korte termijn honderdduizenden mensenlevens gered worden.

Volgens het Wereld Voedselprogramma is wel degelijk extra geld nodig en is er geen sprake van logistieke problemen, zoals door de Nederlandse hulporganisaties wordt beweerd. Zo kan voedsel dat naar de dichtstbijzijnde havens in Lomé/Togo wordt verscheept, binnen vijf dagen Niger bereiken. Ter vergelijking: om voedsel in Darfur te krijgen heb je minstens drie weken nodig, terwijl Sudan – in tegenstelling tot Niger – wel degelijk aan zee grenst.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top