www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Conferentie gemengde scholen groot succes

11-03-2005 • Circa zeventig directeuren en leerkrachten van basisscholen waren vandaag op uitnodiging van de SP in de Tweede Kamer bijeen in een conferentie over gemengde scholen. De aanwezigen spraken over de wijze waarop een eind aan de segregatie in het onderwijs kan worden gemaakt.SP-Kamerlid Fenna Vergeer organiseerde de bijeenkomst naar aanleiding van het onderzoek ‘Samen aan de Basis’ dat de partij de afgelopen maanden heeft uitgevoerd onder honderden scholen. Daaruit bleek dat het draagvlak voor gemengde scholen onder bijzondere en openbare scholen groot is.


Zeki Arslan, onderwijsspecialist van Forum, hield een inleidend betoog en ondertekende het manifest
Aan het eind van de conferentie presenteerde Vergeer een manifest, waarin wordt gepleit voor gemengde scholen. Voorop staan bindende afspraken tussen schoolbesturen en gemeenten. Daarnaast worden scholen gemengd, door dubbele wachtlijsten te hanteren. Eén voor leerlingen met achterstand, en één voor leerlingen zonder achterstand. De keuzevrijheid van de ouders wordt vergroot, door middel van de invoering van een acceptatieplicht voor bijzondere scholen. Het manifest werd met veel enthousiasme ondertekend door de aanwezigen en wordt binnenkort onder alle scholen verspreid, samen met een vervolg op het eerder gehouden onderzoek.De tekst van het manifest ‘Samen aan de basis’:

Op naar gemengde scholen

Wij pleiten voor bindende afspraken tussen scholen en gemeenten om de segregatie te bestrijden door middel van

  • dubbele wachtlijsten voor leerlingen met en zonder leerachterstand

  • toelating van leerlingen waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren (acceptatieplicht)

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top