www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP wil parlementaire hoorzitting over malversaties rond onderzoek geneesmiddelen

01-03-2005 • SP-Kamerlid Agnes Kant vindt dat er een parlementaire hoorzitting moet komen naar de invloed van de farmaceutische industrie op onderzoek naar geneesmiddelen. Ook moet gekeken worden naar de tekortkomingen van de wetenschap en controlerende instanties om onderzoek zuiver te houden. In het Maandblad voor geestelijke volksgezondheid wordt beschreven hoe de industrie de uitkomsten manipuleert. In hoorzittingen in de VS en Engeland werd duidelijk dat door farmaceuten forse steekpenningen werden betaald om ongunstige onderzoeksresultaten achter te houden.

Agnes KantKant: "De minister dient er ook voor te zorgen dat alle onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, dus ook als het negatieve uitkomsten zijn. Onlangs bleek dat uitkomsten zijn verzwegen van een onderzoek naar de toename van zelfmoord onder jeugdige gebruikers van een bepaald medicijn. Dit soort praktijken zijn maatschappelijk volstrekt onacceptabel moeten uitgeroeid worden. Ik pleit voor hoorzittingen om eerst een behoorlijk volledig beeld te krijgen van de ernst van de problemen in Nederland. Dat lijkt mij, gezien de uitkomsten van de hoorzittingen elders, geen overbodige luxe."

Ook vindt Kant dat de minister diepgaand onderzoek moet laten doen naar de invloed van de industrie op onderzoek, en naar middelen om deze te minimaliseren. Bij hoorzittingen in de VS en Engeland bleken steekpenningen ter hoogte van een dubbel jaarsalaris te worden betaald, om voor de industrie onwelgevallige gegevens te verzwijgen. Ook werden exorbitant hoge honoraria betaald voor het houden van lezingen of het plaatsen van artikelen over experimenten met een gunstige uitkomst.

De SP dringt al jaren aan op aanscherping van de regelgeving ten aanzien van de farmaceutische industrie en geneeskundig onderzoek. Vandaag heeft Kant de minister opnieuw gevraagd buffers in te stellen tussen financiering en onderzoek om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te garanderen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top