www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Agnes Kant bepleit parlementair onderzoek jeugdzorg

31-01-2005 • Agnes Kant stelt vandaag in de Tweede Kamer voor om een parlementair onderzoek te houden naar de jeugdzorg in ons land. Het is volgens haar overduidelijk dat, ondanks de inzet van velen, het jeugdzorgbeleid heeft gefaald. “Veel te veel kinderen vallen tussen wal en schip en krijgen niet de hulp die nodig is. Wachtlijsten groeien, instanties blijven langs elkaar werken en de bureaucratie neemt toe in plaats van af. We moeten onderzoeken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, om vervolgens bouwstenen aan te dragen voor een beter beleid.”

Agnes KantAgnes Kant waarschuwt er wel voor we niet achterover kunnen leunen tot het onderzoek is afgerond. “Er moeten onmiddellijk verbeteringen doorgevoerd worden waar dat al kan." Naast het voorstel voor een parlementair onderzoek zal Kant daarom onder meer het volgende voorstellen:

  • Jeugdzorginstelling een opnameplicht geven, zodat er echt recht op jeugdzorg komt

  • De werkdruk van jeugdvoogden verlagen door minder kinderen per voogd, en dus meer voogden

  • Meer investeren in opvoedondersteuning vanuit consultatiebureaus

  • Bureau’s jeugdzorg in huidige vorm opheffen, en veel dichter bij de gezinnen brengen in wijkbureaus

  • Niet met hulp wachten op een ’indicatíe’, maar steekproefsgewijs achteraf controleren

  • Na een melding bij een meldpunt voor kindermishandeling onmiddellijk actie ondernemen. Capaciteiten van de meldpunten uitbreiden.

  • Voer meldplicht in voor volwassenen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top