www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Actie helpt! Asbestslachtoffers krijgen schadevergoeding

22-12-2004 • Krista van Velzen, lid van de Tweede Kamer voor de SP, is opgelucht dat het Australische bedrijf James Hardie na langdurige politieke en maatschappelijke druk heeft besloten schadevergoeding uit te keren aan asbestslachtoffers. Van Velzen voerde samen met de FNV in september nog actie voor de deur van de aandeelhoudersvergadering van James Hardie en stelde de zaak in de Kamer aan de orde.

De voormalige asbestproducent heeft een akkoord getekend met de vakbonden om onmiddellijk 1,5 miljard Australische dollars te storten en de ramingen ieder jaar bij te stellen. James Hardie was de grootste producent van asbest in Australië en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle asbestslachtoffers in dat land. Het bedrijf ging nog jaren door met het vervaardigen van asbestproducten, lang nadat de grote gevaren voor de volksgezondheid algemeen bekend waren gemaakt.

Het moederbedrijf verhuisde onlangs naar Nederland, waardoor de slachtoffers konden fluiten naar een serieuze schadevergoeding: Nederland en Australië hebben geen verdrag waarin zoiets geregeld kon worden. Consumentenboycots, politieke actie en officiële verzoeken aan de Australische en Nederlandse regering om in te grijpen, mochten niet baten: het zag ernaar uit dat de Australische vestiging doelbewust failliet zou gaan.

Van Velzen: “Het kabinet antwoordde op mijn vragen dat ze niks gingen ondernemen tegen het feit dat Nederland een vluchthaven voor asbestmoordenaars werd. Daarop hebben we besloten om gezamenlijk met Australische en Nederlandse vakbonden en asbestcomités actie te voeren tijdens de aandeelhoudersvergadering in Amsterdam.

Nu moeten de aandeelhouders van James Hardie de regeling met de Australische vakbonden nog goedkeuren, maar Van Velzen verwacht niet dat dit een probleem zal opleveren: “Met onze actie hebben we laten zien dat solidariteit niet ophoudt aan de grens. Ook miljardenconcerns kunnen niet ongestoord hun gang gaan en zullen verantwoording moeten afleggen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top