www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen laat nog veel vragen open

21-12-2004 • De SP-fractie heeft in haar eerste schriftelijke reactie op de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) een groot aantal vragen gesteld over hoe deze wet in de praktijk voor mensen uitwerkt. Het doel van de AWIR is vereenvoudiging, maar de SP vraagt zich af dat wel wordt bereikt.

De wet regelt dat de Belastingdienst vanaf 2006 de nieuwe tegemoetkoming voor de ziektenkostenverzekering, de huursubsidie, en de tegemoetkoming voor de kinderopvang gaat uitbetalen. De regels voor de tegemoetkoming studiekosten (WTOS) en de studiefinanciering (WSF2000) worden hiermee gelijkgetrokken.

De SP is bang dat, door allerlei ingewikkelde aanpassingen van definities, voor sommige individuele huishoudens toch een aanzienlijke achteruitgang in inkomen volgt. Ook lijkt het erop dat de huursubsidie een stuk ingewikkelder wordt.

Het doel van de wet is juist meer duidelijkheid voor de burger en besparing op de uitvoeringskosten. Ook moet voorkomen worden dat mensen die wel recht hebben op inkomensafhankelijke regelingen, er geen gebruik van maken omdat ze de regelingen niet kennen of omdat ze te ingewikkeld zijn. De SP vraagt zich af of die doelen wel gehaald worden.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top