www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Buitenlandse steun voor SP-motie wapenembargo China

19-11-2004 • Uit onverwachte hoek heeft de SP steun gekregen voor een door Harry van Bommel ingediende én aangenomen motie die als doel had het Europees wapenembargo tegen China intact te houden. De Zweedse ambassadeur Björn Skala heeft Van Bommel schriftelijk laten weten dat “Zweden en Denemarken sterk gekant zijn tegen opheffing van het embargo”. Van Bommel confronteerde staatssecretaris van Europese Zaken Nicolaï deze week met deze brief. De regering zal nu uitvoering aan de motie geven die de SP samen met de VVD eind vorig jaar al indiende.

De brief van de ambassadeur komt op het juiste moment: over enkele weken zal een EU-China topconferentie worden gehouden in Den Haag. Eerder sprak ook het Europees Parlement zich uit tegen opheffing van het embargo. Nederland staat dus zeker niet alleen in de weerstand tegen opheffing en kan samen met andere lidstaten de dreigende opheffing tegenhouden. “Gezien de dreiging van China in de richting van Taiwan en de Chinese onderdrukking in Tibet is daar ook alle reden toe,” aldus Van Bommel.

Op de Europese Raad van de komende dagen zal Nederland de kwestie aan de orde stellen. Vooral Frankrijk en Duitsland zijn voorstander van opheffing omdat die landen militaire zaken met China willen doen. Het voorstel om de EU-gedragscode inzake wapenhandel aan te scherpen, zoals door deze landen voorgesteld, acht Van Bommel “volstrekt ongeloofwaardig”. “Deze landen willen maar één ding: geld verdienen aan wapenhandel met een land dat de mensenrechten schendt, koploper is in het uitvoeren van de doodstraf en een bedreiging vormt voor de stabiliteit in de regio. Dat beleid moet niet worden beloond maar bestraft.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top