www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Natuurbalans 2004 is scherpe waarschuwing

16-09-2004 • “Als dit kabinet serieus werk wil maken van het netjes achterlaten van dit land aan onze kinderen en kleinkinderen zal zij zich meer in moeten zetten voor de natuur”, dat zegt Krista van Velzen naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde Natuurbalans.

Het RIVM waarschuwt in het vandaag verschenen rapport voor achteruitgang van de kwaliteit van het landschap. In 1990 werd het concept Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De bedoeling was dat in 2018 een samenhangend netwerk van kwalitatief goede natuurgebieden tot stand zou zijn gebracht. Dit kabinet heeft vanaf het begin af aan bezuinigd op de aankoop van natuurgebieden en koos er voor particulieren en de agrarische sector deze taak op zich te nemen. Dit lukt volgens het RIVM maar slecht en volgens haar heeft het beleid versnippering van natuur tot gevolg.

Het RIVM deelt het commentaar van de SP dat decentraliseren van de Ruimtelijke Ordening in de Nota Ruimte zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuur. De plannen van minister Dekker om gemeenten meer zeggenschap te geven over de omringende gebieden kan er toe leiden dat de lokale economische belangen boven natuur gaan. Van Velzen: "Zo zijn er bijvoorbeeld al meer bedrijventerreinen dan nodig is, maar gemeenten blijven ze aanleggen om bedrijven naar hun gemeente te lokken. Elders liggen er dan bedrijven braak. Als iedere gemeente of provincie haar eigen beleid gaat bepalen zonder centrale regie zal de versnippering alleen maar toenemen."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top