www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gennip maakt Kamer het werk onmogelijk

19-11-2003 • De botte weigering van staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip om het overzicht van uitvoervergunningen voor Nederlandse wapenexport openbaar te maken, is SP Kamerlid Krista van Velzen in het verkeerde keelgat geschoten. “Het parlement wordt het werk onmogelijk gemaakt.” Donderdag (20 november) debatteert de Kamer over het Nederlandse wapenexportbeleid in het jaar 2002. Anders dan in de jaren 2000 en 2001 krijgt de Tweede Kamer geen inzage in de onderliggende stukken.

Krista van VelzenVan Velzen: “In de Grondwet (artikel 68) is vastgelegd dat Kamerleden informatie mogen vragen van de regering en dat die informatie gegeven wordt, tenzij datt in strijd is met het belang van de Staat. Voormalig staatssecretaris Ybema heeft twee jaar lang overzichten van alle afgegeven vergunningen openbaar gemaakt. Van Gennip weigert echter openbaarheid en daardoor kan ik mijn controlerende functie niet naar behoren uitoefenen.”

Van Velzen verzocht de staatssecretaris drie weken geleden om, net als haar voorganger, het overzicht van wapenexportvergunningen openbaar te maken en werd daarin gesteund door de voltallige vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Het verzoek van de vaste commissie richt zich op het overzicht van alle uitvoervergunningen die de uitvoerende dienst (de CDIU in Groningen) gedurende een verslagperiode als afgehandeld heeft geboekt. Staatssecretaris Van Gennip meent dat openbaarheid de concurrentiepositie van de betrokken bedrijven in gevaar kan brengen.

Krista van Velzen: “Dat argument wordt wel vaker gebruikt, maar was kennelijk geen reden om de stukken over de afgelopen jaren niet af te geven. Onderzoekers van de Campagne tegen de Wapenhandel hebben alle stukken gehad over de periode 1992 – 2000 door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Van Velzen: Wat onderzoekers door middel van een WOB procedure wel krijgen, zou ik als Kamerlid niet kunnen krijgen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top