www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Jan Marijnissen roept LPF-achterban op tot anti-JSF lobby

14-08-2003 • SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen roept de LPF-kiezers op om van hun partij te vragen haar JSF-standpunt te herzien. Uit een nieuwe opiniepeiling van NIPO blijkt dat nog maar 27% van alle Nederlanders het besluit tot deelname aan de ontwikkeling van de JSF-gevechtsvliegtuigen steunt. Opvallend is dat de steun bij de LPF-aanhang slechts tien procent bedraagt, terwijl juist de LPF een beslissende stem vóór deelname uitbracht.

"We kunnen het JSF-geld beter in de samenleving investeren, dus in zorg, sociale zekerheid en onderwijs," aldus Marijnissen. "Als de LPF haar mening herziet, kunnen we dit jaar nog besluiten af te zien van verdere deelname. Dan zou al tijdens de huidige regeerperiode 367,5 miljoen euro vrij komen. Uit de NIPO-peiling blijkt dat ook de LPF-kiezers hier de vookeur aan geven. Zij hebben de sleutel in handen en ik roep hen dan ook op om de LPF-fractie duidelijk te maken dat zij haar standpunt moet heroverwegen."

De Nederlandse overheid betaalde 800 miljoen dollar aan de VS zodat de Nederlandse industrie kon deelnemen aan de productie. Inmiddels gaat een van de belangrijkste bedrijven in de Nederlandse defensie-industrie, Thales, er niet langer van uit de contracten binnen te kunnen slepen. Thales had verwacht tegen deze tijd al voor tweehonderd miljoen dollar aan orders binnen te hebben. Vorig jaar trok het Centraal Planbureau het gejubel over de voordelen al in twijfel. Inmiddels bereidt het Amerikaanse Congres wetgeving voor die verbiedt dat orders die in de VS kunnen worden vergeven, naar buitenlandse bedrijven gaan. Dit verkleint de kans op tegenorders nog verder.

De SP is van mening dat Nederland dit jaar nog uit het productieproces moet stappen. Vervanging van de Nederlandse F-16’s kan nog tot 2020 uitgesteld worden door ze een technische update te laten ondergaan. Niet alleen ontbreekt de technische noodzaak voor vervanging, evenmin is er een militaire noodzaak omdat we geen vijanden hebben om met deze bommenwerpers te bestoken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top