www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP blijft vechten tegen verspilling aan JSF

09-07-2003 • De SP is blij dat ook D66 inziet dat de deelname aan het JSF-project opnieuw ter discussie moet worden gesteld. Het SP-standpunt in die discussie is helder: stoppen met deelname, het beschikbare geld in de samenleving investeren. Tweede-Kamerlid Harry van Bommel: "Ik hoop dat D66 door wijsheid bevangen is en de JSF-kwestie niet misbruikt als wisselgeld om de onderwijsbegroting te redden." Vandaag heeft Van Bommel bovendien nieuwe Kamervragen gesteld over de tegenvallende ’compensatieorders’.

De belangrijkste vraag die Van Bommel stelde is, of het denkbaar is dat de regering het project voor kortere of langere tijd opschort of afblaast indien men tot de conclusie komt dat de compensatieorders tegenvallen. Ook is de SP benieuwd of dit denkbaar is als de compensatieorders ook in de toekomst blijven tegenvallen, en zo nee, wat de regering dan zal ondernemen om te voorkomen dat het financiële debacle nog groter wordt.

De minister van Economische Zaken heeft laconiek gereageerd op de berichten over het uitblijven van voldoende compensatieorders voor de Nederlandse deelname aan het JSF-project. Deze orders moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse investeringen op termijn worden terugverdiend door Nederlandse bedrijven. De minister van Defensie beweert echter dat er extra inspanningen zullen moeten worden geleverd om de zaak te redden. Van Bommel vraagt de ministers, en dus de regering, om met één mond te praten en wil een gemeenschappelijke analyse en reactie.

Het publieke debat heeft deze week een nieuwe impuls gekregen doordat D66 de deelname aan het project ter discussie heeft gesteld. Van Bommel: "De PvdA lijkt inmiddels het licht te hebben gezien, GroenLinks deelde ons standpunt al en nu wordt D66 schijnbaar ook wakker. Ik hoop van harte dat zij door wijsheid bevangen zijn en de JSF-kwestie niet slechts gebruiken als wisselgeld in de strijd met Zalm om de onderwijsbegroting in stand te houden."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top