www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Strafklacht tegen Defensie inzake Cannerberg

20-05-1997

Nadat staatssecretaris Gmelich Meijling de aansprakelijkheid van Defensie jegens de Cannerberg-militairen erkende, heeft hij nu ook toegezegd dat Defensie geen beroep zal doen op de verjaringstermijn van 30 jaar als er slachtoffers vallen. SP'er Bob Ruers, advocaat van het Comité Asbestslachtoffers, ziet dat als een doorbraak. In eerdere procedures beriep het ministerie zich wél op verjaring. Ruers vecht daar al lang tegen, want asbestziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de besmetting op.
De SP-advocaat heeft Defensie aansprakelijk gesteld namens de 74-jarige Jean Beks, die 20 jaar in de Cannerberg gewerkt heeft. Hij lijdt aan longkanker, hetgeen door asbest veroorzaakt kan zijn. Ook eist Ruers namens meer dan 100 ex-Cannerbergers vergoeding van de psychische schade. Zij zullen immers nog vele jaren in onzekerheid moeten verkeren over de vraag of zij met een fatale ziekte geconfronteerd worden of niet. Gmelich Meijling heeft al verklaard hier niet mee akkoord te gaan. Hij wil pas praten over psychische schade nadat lichamelijke schade is gebleken.
Het Comité Asbestslachtoffers heeft inmiddels ook een strafklacht ingediend tegen Defensie. Volgens het comité heeft het ministerie zich door zijn opzettelijke en gevaarlijke handelwijze schuldig gemaakt aan het veroorzaken van dood en/of letsel door schuld.
SP-kamerlid Jan Marijnissen wil een parlementair onderzoek naar de Cannerberg-affaire. Ook pleit de SP voor een landelijke inventarisatie van met asbest besmette plekken om vervolgens de verwijdering planmatig en veilig aan te pakken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top