www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kunduz is klaar, kiezer is aan zet

11-07-2012 • Op de laatste dag voor het parlementaire zomerreces heeft de Kunduzcoalitie in de Eerste Kamer de kans gegrepen om de AOW-leeftijd, het eigen risico in de zorg en de BTW te verhogen. Allemaal om in Brussel te bewijzen dat de Nederlandse staat in 2013 zijn begrotingstekort tot 3 procent beperkt. De rekening? Die gaat naar de burgers. De SP stemde tegen de drie voorstellen en spreekt er schande van.

SP-senator Tuur Elzinga noemde het zowel sociaal als economisch onverstandig om vanaf komend jaar de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 67 te brengen: ‘De SP richt zich op het aan het werk brengen en houden van mensen onder de 65. De jeugdwerkloosheid stijgt en dat geldt ook voor de werkloosheid voor 50 plussers. Verhogen van de AOW-leeftijd nu leidt tot extra arbeidsaanbod en dus meer werkloosheid. En het wetsvoorstel zit krakkemikkig in elkaar. Dat een meerderheid van de Eerste Kamer daarmee akkoord gaat, vind ik eigenlijk onvergeeflijk. Wij horen juist toe te zien op de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetten. Maar de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel was ronduit onzorgvuldig.’ De Eerste Kamer kreeg slechts drie dagen om het AOW-voorstel te onderzoeken. Op verzoek van Elzinga werd op de valreep nog een hoorzitting in de Eerste Kamer georganiseerd. Experts wezen op de grote risico’s van overhaaste invoering. ‘En van draagvlak bij werknemers en werkgevers blijkt geen sprake te zijn’, constateerde Elzinga. Hij noemde het AOW-voorstel in zijn eindoordeel ‘onnodig, onverstandig, onwenselijk, oneerlijk, onbillijk en onbarmhartig’.

Eerste Kamerlid Tineke Slagter verzette zich tot het allerlaatste moment tegen de verhoging van het eigen risico in de zorg: ‘We praten hier met de minister van Zorg, maar eigenlijk hebben we het tegen de minister van Financiën. Het gaat niet om de zorg maar om het geld.’ Volgens haar worden met de verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro de zorgkosten in toenemende mate onevenredig afgewenteld op mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken: ‘En dat staat haaks op het beginsel van solidariteit en recht op goede zorg.’

Senator Geert Reuten wees erop dat de verhoging van de BTW van 19 naar 21 procent weer een stap in de richting van een ‘vlaktaks’ is. Hij liet in zijn betoog zien dat Nederland, na een relatief sterke uitgangspositie in 2008 het nu slechter doet in economische groei en werkgelegenheid dan ons omringende landen. Volgens hem heeft dat alles te maken met het gegeven dat de Nederlandse regering de crisis gebruikt om een politiek-ideologisch doel te bevorderen: het verkleinen van de overheid. Reuten: ‘Terwijl de ons omringende landen een hoogstens matigende politiek voerden, zette het staartje van Balkenende-IV en daarna het kabinet-Rutte de Nederlandse economie in een ideologisch geïnspireerde neerwaartse klem. De overheid verkleinen in een periode van recessie en stagnatie versterkt de neerwaartse beweging.’

Met deze besluitvorming is de Kunduz-coalitie klaar. Na het zomerreces wachten de verkiezingen van 12 september. Dan is de kiezer aan zet.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top