www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Raad van Europa waarschuwt voor ondemocratisch avontuur Europese Unie

28-06-2012 • 'Superstaat Europa wordt in de steigers gezet maar aan een democratisch fundament is niet gedacht', aldus SP-senator Tiny Kox vandaag in Straatsburg. In de Raad van Europa werd vandaag van alle kanten zware kritiek geleverd op de plannen om 27 van de 47 lidstaten van die organisatie nog sterker samen te smeden in een steeds machtiger Europese Unie. Via een monetaire unie, een bankenunie en een fiscale unie moet een politieke unie tot stand komen, als het aan Brussel ligt. Aan de bevolking wordt niets gevraagd. Dat is vragen om problemen.

Een debat dat begon over nieuwe pogingen van de Europese Unie om delen van de mensenrechtentaak van de Raad van Europa over te nemen, breidde zich uit tot een uitermate kritische discussie over de wijze waarop de Europese Unie zich door de huidige ernstige financiële crisis in de richting van een Verenigde Staten van Europa laat jagen. Vanuit alle vijf de politieke fracties in de 350 leden tellende parlementaire assemblee, werd gewaarschuwd dat zaken uit de hand kunnen lopen als de Europese Unie niet bij zinnen komt. Kox, voorzitter van de linkse fractie, veroordeelde het feit dat vanuit Brussel aangestuurd wordt op versnelde eenmaking onder druk van de financiële markten, die nu al tijden verschillende lidstaten van de Europese Unie onder vuur nemen met hun speculatieve operaties: 'Waarom wijken we voor financiële markten die geen adres of telefoonnummer hebben, geen gezicht en geen naam – maar die wel de baas over onze samenleving willen spelen? Grote stappen zijn soms nodig. Dat moet de politiek ook durven. Maar als het uitgangspunt daarbij niet is hoe we Europa sterker en democratischer maken, dan loopt het gegarandeerd verkeerd af.'

Eerder in het debat had SP-senator Tuur Elzinga al de wijze veroordeeld waarop de Europese Unie zich taken van de Raad van Europa op het terrein van de mensenrechten probeert toe te eigenen: 'Enkele jaren terug richtte de Europese Unie een eigen Mensenrechtenagentschap op, dat ons werk dupliceert. En nu komt er weer een aparte vertegenwoordiger voor mensenrechten buiten de Europese Unie – dus ook voor de lidstaten van de Raad van Europa die geen lid van de EU zijn. Dat vergroot de competitie tussen beide Europese organisaties in plaats van de samenwerking. Dat is niet efficiënt en kost onnodig veel geld.' Hij kreeg bijval van onder meer CDA-senator Hans Franken, die het woord voerde voor de grootste fractie in de parlementaire assemblee, de Europese Volkspartij. 'Nergens voor nodig, zo'n nieuwe mensenrechtenvertegenwoordiger, die ons werk gaat dubbelen', aldus de verontwaardigde CDA'er.

De Raad van Europa moet deze ontwikkelingen nauwkeurig en snel onder de loep nemen, aldus Andreas Gross (Zwitserland) namens de sociaaldemocratische fractie: 'Wij worden verondersteld te waken over de democratie in Europa. Dat betreft ook de Europese Unie. Nu de bevolking niet om zijn mening wordt gevraagd, moet deze assemblee zich laten horen.' Zijn oproep werd breed ondersteund, met name ook door de voorzitter van de assemblee, Jean-Claude Mignon (Frankrijk), die toezegde de discussie ook te zullen aangaan met zijn collega-voorzitter van het Europese Parlement.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top