www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vijf voorstellen om wachtlijsten jeugdzorg tegen te gaan omarmd

27-06-2012 • De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft woensdag vijf voorstellen van SP-Kamerlid Nine Kooiman omarmd om de wachtlijsten in de jeugdzorg tegen te gaan. Kooiman: ‘Ik wil niet blijven hangen in het bespreken van cijfers. Want bij elk nummer op de wachtlijst hoort een naam, een kind en vele slapeloze nachten van gezinnen en hulpverleners. Het gaat niet om de cijfers, we moeten kijken naar oplossingen.’

Nine KooimanKooiman wil dat er afspraken gemaakt worden met woningbouwcorporaties om jongeren gemakkelijker te laten doorstromen naar een zelfstandige woonplek. Daarnaast wil de SP dat kinderen gemakkelijker in een andere provincie terecht kunnen voor zorg als dat nodig is. En dat als kinderen zorg nodig hebben buiten de provincie moeten zij niet onderaan de wachtlijst worden geplaatst.

Kooiman stelde ook een opnameplicht voor instellingen voor, zodat jongeren niet van instelling naar (vaak zwaardere) instelling worden gestuurd. Die mogelijkheid wil de staatssecretaris onderzoeken. Als laatste gaf de staatssecretaris ook aan dat ze de doorbraakmethode landelijk overal uitgevoerd moet worden. Bij de doorbraakmethode wordt binnen een instelling met met alle betrokken medewerkers gekeken hoe hulp aan een kind zo goed en snel mogelijk georganiseerd kan worden. Bewezen is dat hierdoor de bureaucratie vermindert, de wachtlijsten minder lang zijn en er meer contact is met de gezinnen.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaf te kennen dat alle vijf voorstellen ‘buitengewoon goede punten zijn om de wachtlijsten tegen te gaan’. Zij heeft Kooiman daarom toegezegd dat zij zich hiervoor gaat inzetten. Kooiman: ‘De wachtlijsten groeien weer en dat moet worden gestopt. Ik weet dat we hiermee er nog niet zijn, maar het is een belangrijke stap in de goede richting.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top