www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Mogelijk belangenverstrengeling bij onderzoek asbestschandaal in Hogenkamp

22-09-2002 • In een brief aan mr. De Muij van het Openbaar Ministerie in Zwolle wijst de SP op een mogelijke verstrengeling van belangen bij de uitvoering van het strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten inzake asbest van (voormalige) gemeentebestuurders van de Hof van Twente. De wethouder van ruimtelijke ordening en milieu van de toenmalige Gemeente Goor de heer P. van Zwanenburg en huidig CDA fractievoorzitter in de nieuwe gemeenteraad is namelijk tevens hoofd van de Recherche Noordoost Twente.

Gisteren werd bekend dat het Openbaar ministerie in Zwolle een strafrechtelijk onderzoek begonnen is in de asbestzaak in de nieuwbouwwijk de Hogenkamp in Goor.

In een brief van 16 september aan de officier van justitie verzocht de SP een dergelijk onderzoek te beginnen naar (mogelijk) strafbare feiten begaan door de gemeente Hof van Twente (voorheen gemeente Goor).

De SP heeft sterke vermoedens dat de Gemeente Hof van Twente betrokken is bij strafbare feiten, zoals het onwettig afgeven van Schoongrondverklaringen aan de 84 bewoners van de nieuwbouwwijk de Hogenkamp in Goor en het onvoldoende garanderen van de volksgezondheid door blootstelling aan bodemasbest te gedogen en sanering na te laten en uit te stellen.

De betreffende voormalige wethouder heeft over zijn betrokkenheid zich eerder in vage termen uitgelaten. Van Zwanenburg: "natuurlijk valt mij iets te verwijten, omdat het in de Hogenkamp met asbest is misgegaan en ik verantwoordelijk wethouder was. Maar het gaat mij om de mate waarin mij iets te verwijten valt. En dat is nu nog niet duidelijk".

Een vorige week bekendgemaakt voorlopig historisch onderzoek naar de asbestvervuiling in de Hogenkamp stellen de onderzoekers vast dat sanering van een boerenerf achterwege bleef, terwijl de asbestvervuiling wel bekend was. Van Zwanenburg zegt hierop in reactie zich daar niets meer van te herinneren en het in zijn dossiers te moeten nazoeken.

Voor de SP is duidelijk dat van Zwanenburg, in zijn functie als hoofd van de Recherche Noordoost Twente onmogelijk betrokken mag worden bij een onderzoek naar deze en andere asbestzaken waarbij de gemeente Goor en Hof van Twente betrokken is geweest.

Tot dusver heeft de gemeente nog geen poging ondernomen om de vervuilde grond rondom de huizen in de wijk te saneren. De bewoners is verteld dat nieuw onderzoek pas volgend voorjaar tot enige verdere actie kan leiden. Inmiddels is door een asbestonderzoeksbedrijf begonnen met een grootscheeps onderzoek, waarbij werknemers in maanmannetjespakken delen van de tuinen voor onderzoek afgraven. Bewoners daarentegen wordt ondertussen niets in de weg gelegd om hun tuinen te schoffelen.

zie ook Persbericht over de aangifte.

zie ook Dossier Asbest

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top