www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP eist maatregelen om werking EU transparantieregister te verbeteren

25-06-2012 • Uit onderzoek, verricht door lobbywaakhond ALTER-EU blijkt dat het door de Europese Commissie in 2008 opgerichte transparantieregister niet goed werkt. Het Europees Parlement heeft zich vorig jaar aangesloten bij het register waardoor praktisch alle Brusselse lobbyisten zich in het register zouden moeten inschrijven. De informatie in het register is echter deels onjuist en veel bedrijven die aantoonbaar lobbyen in Brussel, komen niet in het register voor. SP-Europarlementariër Dennis de jong: ‘Er bestaat duidelijk verwarring: sommige bedrijven geven op dat ze maar een paar euro per jaar aan lobbyen uitgeven, wat natuurlijk volstrekt irrealistisch is. Informatie over de Europese wetgeving waarover wordt gelobbyd, ontbreekt of is onvolledig of achterhaald. Ook is er een groot aantal bedrijven, waaronder Philips Medical Systems en Ahold, die zich nog helemaal niet hebben geregistreerd, terwijl ze wel degelijk in Brussel actief zijn. Het is duidelijk dat meer controle en aanvullende maatregelen hard nodig zijn.´

Dennis de JongUit het grote aantal duidelijke fouten in het register blijkt dat de Europese Commissie haar belofte niet waar maakt om de gegevens in het register regelmatig te controleren. De Jong: ‘De Commissie neemt transparantie nog steeds niet serieus. Er zijn te weinig mensen mee bezig en van de controles komt niets terecht. Hierover heb ik de Commissie inmiddels vragen gesteld.’ Daarnaast lijkt het erop dat er nog veel verwarring is over wie zich nu precies zou moeten registreren en welke informatie aangeleverd moet worden. De Jong: ‘Het is heel moeilijk om het begrip lobbyist goed te definiëren. Iemand die eenmalig Brussel bezoekt om zijn of haar belang te bepleiten is formeel gezien een lobbyist, maar het register moet vooral inzicht geven in mensen die daadwerkelijk invloed uitoefenen op de Brusselse regelgeving. Daarom pleit ik voor meer duidelijkheid in de vorm van concretere richtlijnen voor lobbyisten, zodat we nu echt te weten komen wie waarvoor en met welke financiële ondersteuning in Brussel lobbyen.’

Volgens de SP’er kunnen Europarlementariërs ook zelf veel doen om het functioneren van het register te verbeteren. Deze week komt hij, samen met de internationale organisatie tegen corruptie, Transparency International, met een verklaring die alle Europarlementariërs gevraagd worden te ondertekenen. Daarin beloven zij onder meer geen lobbyisten te zullen ontmoeten die zich niet hebben geregistreerd. Ook zullen zij bij ieder wetgevingsvoorstel aangeven welke lobbyisten invloed hebben gehad op de tekstvoorstellen van het Europees Parlement. De Jong: ‘Ik verwacht dat heel veel Europarlementariërs zo’n vrijwillige verklaring zullen ondertekenen. Voor de legitimiteit van het Europees Parlement is het enorm belangrijk dat duidelijk is wie waarop invloed uitoefent. Volksvertegenwoordigers zijn dergelijke transparantie aan hun kiezers verplicht.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top