www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP hekelt beleidsvoornemens en hoopt op storm

17-09-2002 • De SP roept tijdens de Algemene Beschouwingen op tot breed maatschappelijk verzet tegen de asociale beleidsvoornemens van de regering Balkenende. "Onder het mom van economische tegenwind worden de lagere inkomens en de publieke sector verder afgeknepen en dit is niet waar de kiezer 15 mei voor stemde," stelt fractievoorzitter Jan Marijnissen.

De SP is zeer teleurgesteld dat is nagelaten het momentum aan te grijpen dat werd geboren uit de saamhorigheid na de aanslagen van 11 september. Dat had kunnen leiden tot meer betrokkenheid bij elkaar en verontwaardiging over álle onnodig lijden, ongeacht nationaliteit, etniciteit of religie.

Er is geen reflectie op het gegeven dat zovelen in uitzichtloze omstandigheden leven en geen agenda voor de oplossing van dát wereldwijde probleem. Er is geen antwoord gekomen op de vraag hoe extremisten en terroristen kunnen worden geïsoleerd door middel van een pósitieve aanpak die de bron van honger, politieke frustratie en gebrek aan democratie wegneemt. De SP ergert zich er mateloos aan dat de nieuwe regering zich positief opstelt ten opzichte van de unilaterale aanpak van de VS, dat steeds meer de toekomst van de wereld uitstippelt. Daarmee ondermijnt ook Nederland de kracht van de VN en het Internationaal Strafhof.

Er zijn volgens de SP goede redenen om vóór een aanval op Irak te zijn, maar de tegenargumenten zijn volgens de fractie nóg dwingender. Een aanval zal duizenden slachtoffers maken en er is geen enkele juridisch grondslag voor.
Dat de regering zegt dat een VN-resolutie geen noodzaak is, moet worden beschouwd als een schending van Grondwetartikel 90, dat de regering verplicht om de internationale rechtsorde te bevorderen. Een aanval zal bovendien een keten van geweld in de wijde regio in gang zetten, het geloof dat het Westen bezig is met een oorlog tegen de islam zal meer aanhang zal krijgen en extremisten zullen nog gemakkelijker terroristen werven, ook in het Westen. De belangen van de burgers van het land zijn niet bij oorlog gediend en als Washington werkelijk de mensenrechten in de wereld wil bevorderen, kan het makkelijker resultaten boeken door zich te bemoeien met de Turkse onderdrukking van de Koerden, de Saoedi-Arabische onderdrukking van de vrouw en de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen, maar daar ziet het kennelijk geen brood of olie in.

De Nederlandse regering zou zich moeten inzetten om de druk op Saddam Hoessein op te voeren door het initiatief te nemen voor internationaal strafrechtelijke vervolging van Saddam Hoessein voor het plegen van misdaden tegen de menselijkheid en het negeren van VN-resoluties. Saddam Hoessein zou de status van politieke paria moeten krijgen en zijn bewind moet ten einde worden gebracht met een combinatie van intern verzet en externe druk.

De SP-fractie is blij met de discussie over normen en waarden en vraagt zich af welke normen en waarden het kabinet ertoe brengen om de inkomensverschillen te vergroten, het openbaar vervoer te verwaarlozen, immigranten de schuld te geven van de mislukte integratie, de publieke sector af te knijpen, maar wel 7 miljard te besteden aan gevechtsvliegtuigen en te marchanderen met de grondrechten van verdachten. Het evenwicht tussen preventie en repressie begint eveneens zoek te raken. De SP is benieuwd welke logica daaraan ten grondslag ligt.

Het is de vaste overtuiging van de SP, dat het voorgenomen beleid niet is wat de mensen op 15 mei gewild hebben. Eén miljoen huishoudens moeten het doen met een laag inkomen, 350.000 van dit miljoen verkeren meer dan dri jaar op dat niveau. Bijna twee van de drie Nederlanders vindt de Bijstand gelijk staan met armoede, maar in plaats van hier iets tegen te doen, zorgt het kabinet dat iedereen er volgend jaar op achteruitgaat.

Hoe het recht op zorg zonder extra geld wordt gerealiseerd, is de SP een raadsel. Aan verbetering van kwaliteit en oplossingen voor de verschraling en verlaging van de werkdruk wordt door dit kabinet niets gedaan. De hoge werkdruk in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en psychiatrie leidt al jaren tot schrijnende situaties. Dit kabinet haalt de marktwerking in de zorg weer van stal en heeft blijkbaar niet geleerd van de excessen in de thuiszorg als gevolg van de marktwerking.

Er is veel reden om fors te investeren in onderwijs. Maar dat gebeurt niet, er komt dit jaar geen cent bij. Sterker: het hoger onderwijs moet 43 miljoen zien op te hoesten, ondanks dat er al zoveel bezuinigd is waardoor de kwaliteit verslechterd is. Dat 7000 ID-banen in het onderwijs van onmisbare conciërges en klassenassistenten op de tocht staan, wordt door de SP onbegrijpelijk geacht. Meer financiële vrijheid voor scholen betekent meer tweedeling. Er komen rijke scholen met hoge ouderbijdragen tegenover arme scholen met tekorten. Prestatieloon zal de rivaliteit tussen leraren vergroten. De regering houdt bovendien vast aan collegegelddifferentiatie voor bepaalde studies. Die studies worden dus uitsluitend toegankelijk voor rijke studenten, want het collegegeld kan wel eens vijf keer zo hoog worden, oftewel 7000 euro. Het is schandalig dat de regering hiermee de tweedeling organiseert.

Bij het eerste zuchtje economische tegenwind zijn de mensen in de publieke sector weer de sluitpost van de begroting. Iedereen gaat er volgend jaar op achteruit. De combinatie van de lastenverzwaring van 3,6 miljard euro, prijsstijgingen en lage lonen zorgt daarvoor. Door het afschaffen van het spaarloon gaan 3 miljoen Nederlanders er zo’n 300 euro per jaar op achteruit. Sparen wordt niet langer gestimuleerd, grote schulden via de onbeperkte hypotheekrenteaftrek wel.

Het kabinet had beter kunnen kiezen voor een tijdelijk groter tekort in plaats van een iets grotere crisis. Nu leidt het financieel beleid van het kabinet tot tienduizenden extra werklozen. Een tijdelijk hoger tekort is niet erg als er op de lange termijn maar geen structurele tekorten op de overheidsbegroting ontstaan.

Het door de SP voorspelde maatschappelijke verzet tegen dit kabinet komt nu snel op gang. De mensen met een Melkertbaan zijn al in actie, het onderwijs volgt, AbvaKabo beraadt zich op acties en de verpleegkundigen zijn zich aan het voorbereiden. Volgens Marijnissen zal de maatscháppelijke tegenwind krachtig zijn en hij hoopt dat het zal aanzwellen tot een storm. Hij roept de bevolking op het tij te keren.

Prinsjesdag en de begroting

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top