www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Verkiezingsprogramma SP: met nieuw vertrouwen samen sociaal uit de crisis komen

05-06-2012 • Wilt u het socialer of nog liberaler? Die keuze legt de SP voor aan de kiezers in haar nieuwe verkiezingsprogramma ‘Nieuw vertrouwen’. Op 30 juni stelt het SP-partijcongres de definitieve versie vast. Tot dan bespreekt de partijachterban de voorstellen. Ook anderen kunnen suggesties aanleveren bij de programmacommissie.

De commissie noemt haar voorstel ‘optimistisch en realistisch’. Begrotingstekort en staatsschuld worden in lijn met Europese afspraken gebracht ‘maar er worden geen overhaaste stappen gezet om eurocraten in Brussel te plezieren’. De SP wil een nieuw akkoord in de Europese Unie over de beste voorwaarden voor economisch herstel en bescherming van het sociale karakter van de samenleving. In Nederland wil de SP een breed ‘sociaal contract’ met vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarin moeten komend jaar afspraken worden gemaakt over werk, inkomen en zekerheid, inclusief AOW- en pensioenvoorwaarden. De AOW gaat als het aan de SP ligt, in ieder geval tot 2020 niet omhoog. En mensen die redelijkerwijs aan het einde van het arbeidzame leven zijn gekomen vanwege zwaar werk of een lang arbeidsverleden kunnen er dan nog steeds met 65 uitstappen, ook als wordt beslist dat de algemene pensioenleeftijd omhoog gaat.

De SP zet in op hoogwaardige zorg, hooggekwalificeerd onderwijs, voldoende huisvesting voor iedereen en behoud van ons sociale stelsel. Er komt een einde aan de voortschrijdende marktwerking in de zorg en de uit de hand gelopen bureaucratie. Hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden boven 350.000 euro, daaronder kan worden afgetrokken tegen 42 procent. Er komt een toptarief voor inkomens boven anderhalve ton en aan vermogende mensen wordt een extra bijdrage gevraagd. Het minimumloon wordt beschermd. Voor salarissen boven twee maal modaal in de publieke en semipublieke sector komt een nullijn. De BTW blijft op 19 procent. De SP wil jaarlijks 2 procent energiebesparing maar vindt afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding ‘dom’.

Duurzaam economisch herstel kan alleen als de financiële markten aan banden worden gelegd. Dat kan door scheiding van sparen en speculeren, een hogere bankenbelasting en een nieuwe speculatiebelasting en een extra bijdrage van grote ondernemingen in de kosten van de samenleving. Kansrijke economische initiatieven worden gestimuleerd en er komt een perspectiefrijk industriebeleid.

Europese samenwerking wordt gericht op het behoud van de vrede, de bescherming van de veiligheid en de bevordering van welvaart en welzijn voor iedereen. Een socialer Europa vereist samenwerking, maar ook respect voor diversiteit, subsidiariteit en soevereiniteit. Internationale solidariteit en bevordering van de internationale rechtsorde horen hoeksteen van het buitenlands beleid te zijn.

De SP wil segregatie tegengaan, veiligheid bevorderen, agenten van het bureau naar de buurt brengen, een raadgevend referendum invoeren, net als een ‘Huis voor klokkenluiders’. De BTW op kunst en cultuur gaat naar 6 procent.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top