www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Manifest ‘Keer het tij’

27-08-2002 • De WAO wordt uitgekleed en gesubsidieerde arbeidsplaatsen op de tocht gezet. Asielbeleid en vreemdelingenwetgeving wordt aangescherpt, migranten worden gekort op de kinderbijslag en er komt een identificatieplicht. Borssele blijft open, er worden meer snelwegen aangelegd en groen sparen wordt minder aantrekkelijk. Van de aangekondigde bestuurlijke vernieuwing komt niets terecht.

Helaas is er meer aan de hand dan dat de nieuwe regering van het CDA, LPF en VVD met een serie ongelukkige beleidsvoornemens naar buiten komt. Het nieuwe regeerakkoord vormt de uitdrukking van hard rechts beleid, dat de zwakste groepen in de samenleving verder op een achterstand zet en buitensluit. Onder het mom van ’de bureaucratie aanpakken’ dreigt een beleid van minder overheid- meer markt gestalte te krijgen, wat onder meer tot een verdere privatisering van overheidsbedrijven en -diensten zal leiden. Met natuur- en milieubelangen wordt onvoldoende rekening gehouden. Waar het gaat om internationale vraagstukken valt de naar binnen gerichte benadering op, de afschaffing van de minister van ontwikkelingssamenwerking is daar een voorbeeld van. Dit regeerakkoord ademt over de hele linie een sfeer uit die niet de onze is. Wij willen daar alternatieven voor een sociale en duurzame wereld tegenover zetten.

De ontwikkelingen die momenteel in Nederland plaatsvinden, staan helaas niet op zichzelf. In meerdere West-Europese landen vindt momenteel een ruk naar rechts plaats. Grote delen van de bevolking voelen zich door de politiek in de steek gelaten en zien de toekomst met angst tegemoet. Dit maakt dat er voor ons, sociaal betrokken partijen, organisaties en bewegingen, meer te doen valt dan oppositie te voeren tegen de afzonderlijke beleidsmaatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen. Wij stellen ons ten doel de Nederlandse bevolking duidelijk te maken dat er progresieve alternatieven zijn voor het kabinetbeleid. Sociale cohesie binnen de samenleving is vooral gediend door mensen actief bij beleidsvorming te betrekken en de belangrijkste menselijke waarden daarbij voorop te stellen. Vanuit die optiek roepen we mensen op in verzet te komen tegen het regeringsbeleid en zullen we ons verbinden met organisaties die in bedrijven, instellingen en buurten strijd voeren voor de kwaliteit van hun bestaan.

De organisaties die deel uitmaken van het platform ’Keer het Tij’ werken ieder op hun eigen terrein al jaren om de kloof tussen arm en rijk binnen en buiten Nederland te verkleinen, om het samenleven tussen autochtonen en migranten te bevorderen, om gewelddadig optreden van het westers bondgenootschap tegen te gaan en om de natuur en het milieu zoveel mogelijk te sparen. Binnen de huidige situatie, waarin op al die terreinen verslechteringen dreigen, is het belangrijk onze krachten te bundelen om gezamenlijk een ander geluid te laten horen en in publieke discussies en protesten op straat onze afkeer van het rechtse regeringsbeleid kenbaar te maken.

Keer het Tij stelt zich ten doel om de belangrijkste punten van onvrede te benoemen en brede coalities te smeden die de onvrede met het regeringsbeleid zichtbaar maken. Via een proces van actie en reflectie wil het platform aantonen dat werkelijke maatschappelijke en politieke veranderingen niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk zijn.

Dit manifest is ook door de SP ondertekend.

Voor meer informatie kijk je op www.keerhettij.nl

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
COLUMN
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top