www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Karabulut: Woningmarkt op de schop

10-04-2012 • SP-Kamerlid Sadet Karabulut komt woensdag tijdens de behandeling van de Woningwet met een groot pakket aan wijzigingen. ‘De afgelopen jaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de politiek een hoop vindt, maar de controle op de woningmarkt volkomen kwijt is. Daar komt wat ons betreft een einde aan.’

Debacles rond Vestia en de SS Rotterdam, achterstallig onderhoud in veel volkswijken in de Nederlandse steden, jarenlange wachtlijsten voor een sociale woning en een tekort aan koopwoningen voor een fatsoenlijke prijs, tonen allemaal hetzelfde aan, volgens het SP-Kamerlid. De politiek constateert wel problemen, maar heeft niet langer de instrumenten om hier iets aan te doen. Daarom doet Karabulut voorstellen om de controle terug te pakken op de woningmarkt.

Om misstanden zoals bij Vestia te voorkomen moet speculatie met giftige financiële producten worden voorkomen. ‘De minister moet strenge eisen hiervoor stellen en specifiek toestemming geven als beleggingen hier niet aan voldoen. Als het toch fout gaat, moeten de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Zo denken bestuurders er wel twee keer over na, voor ze het geld van huurders vergokken.’ Ook mogen falende bestuurders niet langer terugkeren als bestuurder op een andere bestuursfunctie in de sector.

Daarnaast wil Karabulut dat er een volkshuisvestingsautoriteit in het leven wordt geroepen, die direct onder de minister valt. ‘Die autoriteit moet corporaties dwingen zich op hun kerntaak te richten: Bouwen ze wel genoeg, onderhouden ze hun woningen en nemen ze geen onanvaardbare risico’s? Als corporaties zich niet aan de regels houden, moet de autoriteit kunnen ingrijpen. Een waakhond met vlijmscherpe tanden dus, die ervoor zorgt dat Kamer en kabinet hun democratisch controlerende taak ook echt weer kunnen uitvoeren.’

Verder moeten salarissen van bestuurders worden gemaximeerd en wettelijk worden vastgelegd. ‘We hebben genoeg bestuurders gezien die miljoenen aan huurdersgeld in de zakken hebben gestoken. Als je niet voor dit salaris aan de slag wilt, is er in de maatschappelijke sector geen plek voor je.’

Ook zal de SP voorstellen dat huurders een initiatiefrecht krijgen voor verzoeken tot maatregelen inzake de huisvesting, een instemmingsrecht bij voorgenomen fusies en het samen met gemeenten en provincies opstellen van een woonvisie met prestatieafspraken. ‘Corporaties werken met geld van de huurders, het is dan niet meer dan logisch dat die huurders ook zeggenschap krijgen over wat er met hun geld gebeurt.’

Tot slot moet de overheid stoppen aan corporaties die zich bezighouden met volkshuisvesting een heffing op te leggen en belasting te betalen zodat corporaties weer het geld hebben om hun kerntaak te vervullen: het bouwen en beheren van betaalbare woningen. Ook kan de overheid de mogelijkheid bieden om tegen gunstige voorwaarden leningen te verstrekken, waardoor de schop eindelijk weer de grond in kan.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
COLUMN
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top