www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Meer geld voor zorg en onderwijs, niet voor lastenverlichting

04-08-2002 • SP-Kamerlid Agnes Kant steunt het pleidooi van minister Heinsbroek van Economische Zaken om niet rigide met het regeerakkoord om te gaan. Wel vindt Kant dat er dan extra geld moet naar zorg en onderwijs en zeker niet naar lastenverlichting zoals Heinsbroek heeft voorgesteld. De nieuwe minister verrastte dit weekeinde vriend en vijand met zijn voorstel voor een forse lastenverlichting. In een interview met de Volkskrant pleit hij voor een lastenverlichting van 2,5 miljard euro. Hij stelt het kabinet voor het regeerakkoord te veranderen.

Agnes Kant: "Het is absurd om extra geld uit te geven aan lastenverlichting terwijl de noden in de zorg en het onderwijs groot zijn. Daar zou die 2,5 miljard euro naar toe moeten". Het SP-Kamerlid heeft minister-president Balkenende om zijn mening gevraagd. Ook wil zij dat de brief van Heinsbroek aan het kabinet, waarin hij zijn voorstel doet, openbaar gemaakt wordt.
Agnes Kant wil van de minister-president weten waar zijn prioriteit ligt: lastenverlichting of meer geld voor de publieke sector. Balkenende heeft als CDA-leider altijd veel kritiek gehad op de algemene lastenverlichting van Paars. Ook wil zij weten of Balkenende de mening van Heinsbroek deelt dat de economie "achteruit holt".

Heinsbroek klaagt in hetzelfde interview met de Volkskrant over de speculaties rond zijn financiële belangen. De SP stelde bij het debat over de regeringsverklaring voor om volledige openheid te geven over de financiële belangen van bewindspersonen en Kamerleden. Agnes Kant vraagt de minister-president daar snel werk van te maken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top