www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Dennis de Jong in speciale commissie georganiseerde misdaad Europarlement

29-03-2012 • SP-Europarlementariër Dennis de Jong is vandaag benoemd als lid van de bijzondere parlementaire commissie van het Europees Parlement over georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld. Dennis de Jong was een van de initiatiefnemers voor het instellen van de special commissie. Voordat hij lid werd van het Europarlement, was De Jong jarenlang bij de Rijksoverheid werkzaam op het gebied van corruptiebestrijding. Zo organiseerde hij een wereldwijde conferentie over dit onderwerp en stelde hij een ontwerp op van het VN-Verdrag tegen Corruptie. De Jong: ‘Corruptie maakt een effectieve aanpak van de crisis in Zuid-Europa onmogelijk. Corruptiebestrijding moet nu dan ook topprioriteit worden in de EU’.

Dennis de JongDe speciale commissie zal onderzoek doen naar alle aspecten van corruptie en georganiseerde misdaad, bij de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector. Jaarlijks lopen EU landen naar schatting 120 miljard euro mis door corruptie. De Jong zal zich in de commissie sterk maken voor strafrechtelijke vervolging van speculanten die willens en wetens onverantwoorde risico's genomen hebben. De Jong: ‘Veel mensen begrijpen niet waarom de bankiers die door hun roekeloze gedrag de financiële crisis hebben veroorzaakt, niet strafrechtelijk aangepakt worden. Het is niet goed uit te leggen dat in de VS bankiers wel achter de tralies belanden, maar in Europa nauwelijks of niet’.

In 2011 presenteerde De Jong, samen met andere Europarlementariërs van verschillende politieke groepen een actieplan tegen corruptie. In dat plan komt De Jong met concrete aanbevelingen om corruptie aan te pakken, waaronder meer transparantie bij EU instellingen en bij door de EU besteed geld, het beschermen van klokkenluiders en het uitsluiten van corrupte bedrijven bij alle openbare aanbestedingen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top