www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europarlement maakt gehakt van EU-agentschappen

27-03-2012 • SP-Europarlementariër Dennis de Jong is blij met het bijzonder kritische rapport van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement over EU-agentschappen. Bijna alle voorstellen die hij gedaan had om de effectiviteit van agentschappen door te lichten, werden aangenomen. Verder heeft het Europarlement afgezien van kwijting van drie Agentschapen waar ernstige vormen van belangenverstrengeling werden geconstateerd. De Jong: ‘Het disfunctioneren van Europese agentschappen is veel te lang onder de radar gebleven. De SP dringt al jaren aan op meer transparantie bij de EU-agentschappen. Daar gaat het nu eindelijk van komen en dat beschouw ik als een grote overwinning’.

Dennis de JongDe Jong: ’Er wordt nu eindelijk onderzocht of agentschappen die eigenlijk dezelfde taak hebben niet beter kunnen worden samengevoegd. Ook wordt er onderzocht of de vestiging van agentschappen buiten Brussel wel handig is. En als laatste wil het Europees Parlement nu ook weten of de uitgaven van deze agentschappen wel effectief zijn, daar is nu geen enkel zicht op. Wel vind ik het jammer dat uitgerekend de VVD en D66 tegen een aantal van deze voorstellen stemden, ondanks het feit dat deze partijen zich in de media vaak kritisch over de agentschappen uitlaten’.

Het rapport gaat in detail in op problemen bij drie agentschappen, het European Environmental Acency (EEA), het European Food Safety Agency (EFSA) en het European Medicines Agency (EMA). Bij het EEA werd door het hoofd van het agentschap voor duizenden euro’s aan expertise en cursussen ingekocht bij een NGO waarvan zij bestuurslid was, waaronder een cursusreis naar de Caraïben. Ook werd er voor 300.000 euro een groene façade van planten aan het hoofdkantoor in Kopenhagen gebouwd, zonder dat dit in de begroting was opgenomen. Dit ging ten koste van geld dat bedoeld was voor wetenschappelijk onderzoek. Bij het EFSA werden de nauwe banden tussen de voedingsmiddelenindustrie en de leiding van het agentschap bekritiseerd. Ook het overstappen van medewerkers van EFSA naar onder meer biotechnologiebedrijven is volgens het rapport in strijd met de Europese regels. Over EMA waren al vanaf 2009 vragen over belangenverstrengeling. Het rapport ziet nu nog geen substantiële verbeteringen. De begrotingscontrolecommissie heeft nu de uitgaven van deze agentschappen over 2010 niet goedgekeurd.

De laatste jaren is het aantal Agentschappen explosief gestegen, van de 42 Europese Agentschappen zijn er 25 ingesteld na 2000. Eerder deze maand lekte een geheim rapport van de Europese Rekenkamer aan de begrotingscontrolecommissie uit waarin ook stevige kritiek op het functioneren van de EU agentschappen stond. Vorig jaar heeft de Radboud universiteit in opdracht van de SP een studie naar het functioneren van EU-agentschappen gedaan; ook daarin stond stevige kritiek op het functioneren van deze agentschappen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
OPINIE
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
top