www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Wachtgeldregeling aanpassen na vertrek staatssecretaris Bijlhout (LPF)

23-07-2002 • De Socialistische Partij wil de wachtgeldregeling voor oud-bewindslieden zodanig aanpassen dat bewindspersonen die slechts een zeer korte periode bewindspersoon zijn geweest maximaal een half jaar recht op wachtgeld hebben. Bijlhout heeft nu twee jaar recht op wachtgeld.

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft in schriftelijke vragen aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd de wet zo te wijzigen dat de wachtgeldregeling vergelijkbaar wordt met die voor oud-Kamerleden. Zij hebben na minder dan drie maanden Kamerlidmaatschap recht op maximaal een half jaar wachtgeld. De Algemene pensioenwet politieke ambtdragers geeft minimaal twee jaar recht op wachtgeld en maximaal zes jaar.

De oud-staatssecretaris moet zelf aanvraag doen voor wachtgeld. Van Bommel doet een moreel appèl op Bijlhout om daar geen gebruik van te maken. Juist gezien haar LPF-achtergrond verwacht Van Bommel dat zij niet het onderste uit de kan zal proberen te halen. Bijlhout was negen uur staatssecretaris.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top